• Edward Doelman

'Raad moet leiderschap tonen'

RENSWOUDE Vasthouden aan het plan voor een nieuw gemeentehuis in het Dorpshart of toch blijven in het huidige onderkomen aan de Dorpsstraat? Dat is de hamvraag voor de leden van de raadscommissie Samenleving en Economie. De discussie over een nieuw gemeentehuis gaat woensdagavond een nieuwe fase in. 

Edward Doelman

 

Het onderwerp maakte de voorbije maanden de tongen los in het kasteeldorp. In oktober kwam het dossier op gang, nadat Frank van Woerden de ontwikkeling van het Dorpshart overnam van VolkerWessels. De ondernemer uit Renswoude bood de gemeente aan om het huidige gemeentehuis, de openbare bibliotheek en de resterende grond in het Dorpshart van de gemeente te kopen en turn-key een nieuw gemeentehuis met bibliotheek in het Dorpshart terug te leveren. Van Woerden neemt dan op zijn beurt het monumentale gemeentehuis over en wil er onder meer zijn bedrijf vestigen.

Het voorstel van Van Woerden kon op een positieve ontvangst rekenen, ook omdat het huidige gemeentehuis te boek staat als 'te klein'. Ook de onderhoudskosten zijn hoog. Het college en een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich in januari dus achter de plannen, maar liet wel ruimte voor andere opties. Bewoners kregen de kans om alternatieven aan te dragen, waarbij verdere ontwikkeling van het Dorpshart belangrijk was.

Dat proces werd de voorbije maanden gevoerd. Er kwamen twee plannen van bewoners binnen op het gemeentehuis. Mevrouw Top-Van den Brink droeg voor het Dorpshart een plantsoen met een waterspel voor kinderen aan. Dat is volgens het college echter niet reëel,  omdat het 'een groot tekort voor de exploitatie van het Dorpshart oplevert'.

Ook de werkgroep Behoud Gemeentehuis, eerder dit jaar in het leven geroepen, diende een alternatief plan in. Dat is toegespitst op verbouw van het huidige pand tot een toekomstbestendig gemeentehuis. Het college vindt dit idee evenmin haalbaar. Het zou geen zicht bieden op een oplossing voor het nog lege deel van het Dorpshart. Daarnaast is de financiering een heikel punt. De kosten voor restauratie en uitbreiding van het huidige gemeentehuis bedragen meer dan het plan voor het nieuwe gemeentehuis in het Dorpshart.

 

LEIDERSCHAP Om die redenen houdt het Renswoudse college dus vast aan het Dorpshart. Met dat uitgangspunt gaat zij de commissievergadering in. De werkgroep Behoud Gemeentehuis heeft inmiddels een brief verstuurd aan alle raadsleden, waarin de keuze voor behoud van het huidige gemeentehuis nogmaals uiteengezet is. De werkgroep 'adviseert de raad om leiderschap te tonen' en tegen het college in te gaan. ,,Wij wensen u wijsheid toe bij het nemen van deze belangrijke beslissing die iedereen in het dorp aangaat en we hopen dat u kiest met uw hoofd en uw hart. Voor nu en de komende generaties."

De commissievergadering Samenleving en Economie begint woensdag om 19.30 uur en vindt - uiteraard - plaats in het gemeentehuis.