• Lex van Lieshout

Raad hekelt versneld afschrijven

SCHERPENZEEL De meerderheid van de gemeenteraad is het niet eens met het plan van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) om dieselambulances en -brandweerauto’s vervroegd af te schrijven en te vervangen door milieuvriendelijke varianten. ,,Dit is kapitaalvernietiging waarvan de deelnemende gemeenten de rekening krijgen gepresenteerd’’ vond SGP-voorman Maarten Zwankhuizen die de gemeenteraad voorstelde om hiertegen bezwaar aan te tekenen bij het bestuur van de VGGM.

Zwankhuizen meldde dat ook de SGP Barneveld een soortgelijk voorstel aan hun gemeenteraad heeft gedaan. ,,Aandacht voor duurzaamheid is goed, maar de ambities moeten wel gelijke tred houden met de afschrijvingstermijnen van het materieel’’ pleitte hij. Die mening waren ook de fracties van ChristenUnie, CDA en Gemeentebelangen toegedaan. Alleen PRO Scherpenzeel liet weten het streven van de VGGM toe te juichen. ,,Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie. Het is daarom een goede zaak dat overheden en daaraan gelieerde instanties zo snel mogelijk overgaan op milieuvriendelijker vervoer. Dat mag best wat kosten’’ vond PRO-voorman Willem Schuur die het duidelijk even was ontschoten dat zijn eigen wethouder een paar maanden geleden, bij de vervangingen in het wagenpark van Groenbeheer, om reden van de portemonnee nog had gekozen voor de aanschaf van nieuwe dieselauto’s.

Bij de noodzakelijke vervanging van voertuigen maximaal inzetten op duurzaamheid is uitstekend, vonden de andere raadsfracties. Maar voortijdig afschrijven van goed materiaal werd betiteld als geld weggooien. Daarbij werd erop gewezen dat het bij de aanschaf van bijvoorbeeld brandweerwagens, om grote bedragen gaat.

Bovendien, zo werd geoordeeld, is de winst voor het milieu ook nog eens beperkt omdat dit soort wagens niet veel kilometers maken en na voortijdige vervanging gewoon weer ergens anders op de weg komen. Het argument van de VGGM het wagenpark versneld milieuvriendelijker te willen maken om te kunnen voldoen aan milieuzones van gemeentes werd door de partijen eveneens van tafel geveegd. Voor hulpvoertuigen zouden ontheffingen kunnen worden verleend, zo werd gemeend. In het uiterste geval zouden de kosten van het vroegtijdig moeten afschrijven vanwege het instellen van milieuzones (zonder dat daar landelijk beleid aan ten grondslag ligt) volgens Zwankhuizen neergelegd moeten worden bij de gemeentes die hiertoe overgaan. ,,Er is al voldoende negatieve cashflow bij regionale instanties zoals het VGGM en de rekening daarvan komt bij de gemeentes liggen. Het gratis geld bij de overheid is op’’ concludeerde de SGP-voorman die zijn voorstel aangenomen zag worden met alleen de stem van PRO Scherpenzeel tegen.