• Vakfotografie Westerduin
  • Vakfotografie Westerduin

Proef met feestverlichting Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Op het Plein 1940 hangt vanaf vorige week gedurende een maand een drietal varianten feestverlichting. Het betreft speciale ontwerpen voor Scherpenzeel waaruit de gemeente een keuze wil gaan maken.

Margreet Hendriks

De gemeenteraad stelde eerder dit jaar een krediet beschikbaar voor de aanschaf van centrale feestverlichting bij de goedkeuring van een grootscheeps renovatieplan voor de openbare verlichting in Scherpenzeel. In 2016 vervangt de gemeente de lantaarnpalen in het centrum die de afgelopen twee jaar nog niet vervangen zijn. Hieraan kan eind volgend jaar de feestverlichting opgehangen worden. Het maken van feestverlichting vergt nogal wat handwerk en heeft een lange levertijd. Daarom vraagt de gemeente nu al naar de voorkeur van inwoners, zodat de definitieve feestverlichting volgend jaar in z'n geheel te bewonderen is.

De wintermarkt op donderdag 10 december is een mooie gelegenheid voor inwoners om de feestverlichting te bekijken. Net zoals bij de nieuwe lantaarnpalen, wil de gemeente ook weten welke feestverlichting inwoners het mooiste vinden. Via Facebook of info@scherpenzeel.nl kunnen inwoners hun voorkeur aangeven met A, B of C. De letters corresponderen met de drie typen feestverlichting ter plaatse. Op de lichtmasten staat met een sticker aangegeven om welk type het gaat.

De centrale feestverlichting zal naast de eigen verlichting van de winkeliers, waaraan de gemeente ook heeft bijgedragen, komen te hangen. In de bestaande situatie is tot nu toe geen sprake van een aaneengesloten rij van feestverlichting aan de gevels omdat er veel woonhuizen in de dorpskern staan en ook niet alle winkeliers destijds hebben meegedaan in het project voor aanschaf van particuliere feestverlichting. De komst van een mooie centrale feestverlichting moet Scherpenzeel vanaf volgend jaar dan ook een nog feestelijker en sfeervoller uitstraling gaan geven.