• Margreet Hendriks

Problemen Ena bij vinden woonunits

SCHERPENZEEL Een schrijnend tekort aan tijdelijke huisvesting zou wel eens een streep kunnen trekken door de plannen voor plaatsing van woonunits aan de Koepellaan voor de bewoners ten behoeve van de verbouwing van Huis in de Wei. De vraag naar dit soort tijdelijke huisvesting is namelijk op dit moment enorm.

Margreet Hendriks

,,Het gaat een hele lastige klus worden'', bevestigt Arjan Kiers. De Ena-directeur heeft inmiddels al heel wat bedrijven, die gespecialiseerd zijn in de verhuur van tijdelijke huisvesting, benaderd en nul op het rekest gekregen. ,,De meeste bedrijven haken af. Niet alleen vanwege een zeer beperkte voorraad woonunits, maar ook vanwege de gevraagde huurperiode van circa een jaar. Vanwege de ontwikkeling- en plaatsingskosten is het economischer om dit soort huisvesting voor een periode van 5 tot 6 jaar neer te zetten. De korte huurperiode van 12 tot 13 maanden drijft de prijs namelijk flink op. De huurprijs is voor Ena natuurlijk ook belangrijk, want we hebben natuurlijk geen onbeperkte middelen beschikbaar.''

ZORG Kiers baalt nog steeds van het feit dat men de huur van de tijdelijke woonunits van Norschoten in Barneveld niet heeft kunnen overnemen. ,,Dit was de eerste optie die bij ons in beeld kwam nadat wij in mei hoorden dat wij door de verkoop van de grond niet meer in Barneveld terecht konden. In augustus liet de verhuurder echter weten de inmiddels door hem aan Ena uitgebrachte offerte hiervoor in te trekken omdat men die woonunits elders voor langere tijd kon gaan verhuren. Vanaf dat moment zijn we druk op zoek gegaan naar een ander leverancier. Maar onze zorg of we die wel zullen kunnen vinden wordt eerlijk gezegd wel steeds groter.''

Eén van de problemen waar Ena tegenaan loopt is dat de vraag naar tijdelijke woonoplossingen vanwege het  groeiend probleem van huisvesting van statushouders, de laatste tijd explosief toe neemt. Zo bevestigde wethouder Vreeswijk al eerder dat de oude units van Norschoten zijn overgegaan naar het COA. Een woordvoerster van Algeco, verhuurder van tijdelijke huisvesting in Moerdijk, beaamt dat de vraag naar woonunits de laatste tijd enorm is gestegen. ,,Tijdelijke kantoorgebouwen en dergelijke kunnen wij gewoon uit voorraad neerzetten, maar dat geldt op dit moment niet voor woonunits. Daarvoor is een extra bestelling nodig bij ons productiebedrijf in Tsjechië; daar is al snel een levertijd van zo'n anderhalf jaar mee gemoeid.''

PRODUCTIE De groeiende markt voor tijdelijke huisvesting wordt ook duidelijk waargenomen bij één van de grootste verhuurders in Nederland: De Meeuw in Oirschot. ,,We merken een flinke groei in de vraag'', zegt woordvoerder Dennis Bol. ,,In de eerste plaats natuurlijk van het COA, maar ook vanuit woningcorporaties en gemeenten. Ik wil echter niet zeggen dat we tegen ons plafond aan zitten, want we zijn inmiddels druk bezig om onze productiecapaciteit daarop aan te passen. Vooral bij woningcorporaties en gemeenten is een grote behoefte aan flexibel te gebruiken semipermanente woningen; niet alleen om de statushouders te huisvesten, maar ook om onderdak te kunnen bieden aan andere urgente woningzoekenden. Daar gaan we ons dan ook steeds meer op richten.''

Ondanks de booming business in de markt van de tijdelijke huisvesting denkt Bol dat het voor zorggroep Ena in principe geen probleem hoeft te zijn om aan huisvesting te komen. ,,Zoals gezegd, we hebben onze productiecapaciteit inmiddels al flink opgeschroefd. Wat betreft het prijskaartje is het inderdaad zo dat het neerzetten daarvan voor een korte huurperiode in verhouding altijd duurder is dan voor een langere periode. Daarnaast speelt het gevraagde afwerkingniveau natuurlijk ook een rol in de kosten, net als eventuele andere voorzieningen. Maar mogelijk zal het zeker moeten zijn.''