• Pro

Pro Scherpenzeel: Inwoners betrekken bij zorgvuldige afweging voor- en nadelen voor het dorp

SCHERPENZEEL ,,Wat hebben we een prachtig dorp, met landgoederen, bossen, lange lanen en kleinschalig landschap met diverse doorkijkjes. Natuurlijk gaat PRO Scherpenzeel voor het behoud van het groene karakter van Scherpenzeel. Maar we gaan ook voor de mogelijkheid dat Scherpenzeelse bedrijven zich kunnen ontwikkelen binnen onze eigen gemeente en dat er oog is voor de wensen en behoeften van ondernemers.´´ Zo reageert Willem Schuur van Pro Scherpenzeel op de stelling: uitbreiding van grote logistieke bedrijven is niet wenselijk omdat dit, ook op de provinciale wegen, tot een toenemende verkeersdruk leidt.

,,Want het is niet alleen de mooie omgeving die het prettig wonen en leven maakt in Scherpenzeel. Ook een bloeiend ondernemersbestand, werkgelegenheid en een goede infrastructuur leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Daarom is PRO Scherpenzeel zeker niet per definitie tegen uitbreiding van bedrijven. Wel vinden we het belangrijk dat uitbreidingsplannen van bedrijven integraal worden afgewogen, binnen een brede toekomstvisie op de ontwikkeling van ons dorp. We willen dat de inwoners van Scherpenzeel op een juiste wijze bij dergelijke voorgenomen plannen worden geïnformeerd en gehoord, en dat voor- en nadelen voor ons dorp zorgvuldig worden afgewogen. Zo dient bijvoorbeeld ook een mogelijk toenemende verkeersdruk tengevolge van bedrijfsuitbreiding tevoren nader onderzocht te worden, zodat afgewogen kan worden of een dergelijke uitbreiding wel of niet wenselijk is.´´