• De toekomst van Scherpenzeel ligt volgens een rapport bij Barneveld.

    Margreet Hendriks

'Zelfstandig Scherpenzeel moet 1,2 miljoen investeren in ambtelijk apparaat'

SCHERPENZEEL De provincie Gelderland stuurt aan op een gemeentelijke herindeling van Scherpenzeel met Barneveld, tenzij Scherpenzeel ,,laat zien stevig te gaan investeren in de eigen kracht.'' Die voorwaarde behelst een structurele investering in de ambtelijke organisatie van 1,2 miljoen euro.

Donderdagavond bleek dat Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland Scherpenzeel een laatste mogelijkheid geven om een zelfstandige gemeente te blijven. Voorwaarde is dat Scherpenzeel in haar kadernota maatregelen opneemt voor een duurzame en krachtige toekomst als zelfstandige gemeente.  Als deze maatregelen niet overtuigend zijn, starten GS de herindelingsprocedure (ARHI-procedure). Voortuitlopend op de kadernota start de provincie een verkenning, ter voorbereiding op die procedure.

Die omvat onder meer een open overleg in het gebied rondom Scherpenzeel over mogelijke oplossingen voor het bestuurskrachtprobleem van Scherpenzeel. In een donderdag verzonden brief van GS aan het Scherpenzeelse college van burgemeester en wehouders wordt dat geconcretiseerd. ,,We informeren de gemeente Barneveld, Renswoude, Veenendaal, Woudenberg, de provincie Utrecht en de regio Food Valley. Gedurende het proces houden we hen nauwgezet op de hoogte.''

GS erkennen dat het nieuwe college van b. en w. in korte tijd veel werk heeft verzet. ,,Het doet ons deugd te lezen dat uw college zich realiseert dat een transitie nodig is om Scherpenzeel toekomstbestendig te maken en dat u bereid bent om zich daarvoor in te spannen.'' Maar GS hebben nog niet volledig vertrouwen in de actiebereidheid. Daarom willen ze een maandelijks overleg met het college over de acties en voortgang.

,,Voor GS staat voorop dat de inwoners recht hebben op een gemeente die de eigen taken goed kan uitvoeren en ook in de regio een goede samenwerkingspartner is. De laatste jaren werd dat belangrijker dan ooit, omdat de gemeenten steeds meer taken in regionaal verband moeten oppakken.''

Om dit voor elkaar te krijgen is het volgens GS nodig dat Scherpenzeel structureel € 1,2 miljoen investeert in de ambtelijke organisatie. Gedeputeerde Staten hameren daarnaast op het belang van een toekomstvisie op de regionale samenwerking, het versterken van de bestuurskracht, het versterken van de strategische kracht en het verbinden van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. In de ogen van GS zijn deze allemaal noodzakelijk voor die duurzame toekomst.

GS stellen van het Scherpenzeelse college ,,een verantwoordelijke en proactieve houding'' te verwachte. ,,Wanneer u niet in staat bent de
noodzakelijke acties te nemen en ons daarover maandelijks te rapporteren, zijn wij voornemens een open overleg als bedoeld in artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling te starten.''