• Wethouder Henny van Dijk

    Margreet Hendriks

Vertrouwensbreuk in Scherpenzeels college: GBS-wethouder onder vuur (update)

SCHERPENZEEL Binnen het college van Scherpenzeel is het vertrouwen in wethouder Henny van Dijk-van Ommering opgezegd. Reden hiervoor is volgens het officiële persbericht van de gemeente het verschil van inzicht over de toekomst van Scherpenzeel.

Komende maandag moet de gemeenteraad een richtinggevende keuze maken over de toekomst van Scherpenzeel. Kiest men voor het pad van zelfstandigheid of wordt er koers gezet richting een fusie met buurgemeente Barneveld? De meningen in de politiek zijn tot op het bot verdeeld. De fracties van Gemeentebelangen (GBS) en de SGP, die samen acht zetels zetels hebben, zien het meest in een zelfstandig voortbestaan van de gemeente; CU, CDA en PRO Scherpenzeel (samen vijf zetels) willen aankoersen op een fusie met de buurgemeente. Die verdeeldheid  loopt daarmee ook dwars voor het college dat wordt gevormd door GBS, CU en PRO. Tekenend voor de situatie is ook dat er maandag twee volstrekt tegenstrijdige raadsvoorstellen op de agenda staan: een initiatiefvoorstel van GBS voor zelfstandigheid en een collegevoorstel (in meerderheid) voor een fusie met Barneveld. 

De kwestie bereikte dinsdag een hoogtepunt met het opzeggen van het vertrouwen in GBS-wethouder Van Dijk in het college. Tijdens de collegevergadering werd een collegereactie op het financieel toekomstbeeld dat wordt geschetst in het initiatiefvoorstel van GBS besproken. Over de financiële onderbouwing daarvan kunnen de wethouders elkaar niet vinden. Van Dijk, die eerder ook al haar steun had onthouden aan het collegevoorstel dat moet leiden naar een fusie, wilde in de laatste vergadering geen standpunt innemen ten aanzien van de lijst met kritiekpunten op de financiële onderbouwing van het GBS-voorstel. Dit  was reden om te concluderen dat de verschillen onoverbrugbaar zijn en het vertrouwen in de GBS-wethouder op te zeggen. Het college benadrukt hierbij dat zij portefeuillehouder van Financiën is en in die hoedanigheid verantwoordelijk is voor de geldelijke onderbouwing van de toekomstvisie.

Henny van Dijk vertelt dat zij vervolgens door de burgemeester werd gevraagd om op te stappen als wethouder en de collegevergadering te verlaten. Dat heeft zij geweigerd. ,,Ik ben door de gemeenteraad in deze functie benoemd en de raad is daarom de enige die mij kan wegsturen’’, aldus een strijdbare Henny van Dijk. Zij kondigt aan in de Opinieronde van vanavond, woensdag 4 december, dan ook gewoon haar plaats achter de collegetafel te gaan innemen om onderwerpen van haar portefeuille toe te lichten. ,,Ik laat mij niet wegsturen omdat ik toevallig een ander standpunt heb ten aanzien van de toekomst van Scherpenzeel.’’ De gemeente laat in het persbericht weten dat het feit dat Henny van Dijk niet opstapt als wethouder kan betekenen dat de gemeenteraad op maandag 9 december een beslissing neemt over deze vertrouwenscrisis.

Wethouder Ad van Es (PRO) meent dat het opzeggen van het vertrouwen in zijn collega niet te vermijden was. ,,Kijk, het is natuurlijk ook een beetje een optelsom, maar als wethouder van financiën kan zij zich niet onthouden van een oordeel over de financiële onderbouwing van het initiatiefvoorstel van GBS. Als portefeuillehouder moet zij haar verantwoordelijkheid nemen over wat de effecten hiervan zijn op de onlangs vastgestelde begroting.’’ Ook wethouder Tonnis van Dijk (geen familie, red.) laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. ,,In de collegereactie geven wij aan dat de financiële onderbouwing van het GBS-voorstel in strijd is met goed financieel beleid. We gaan veel te ver door onze reserves heen en komen vervolgens in de problemen. Als wethouder financiën moet zij zich hierover uitspreken’’, meent Tonnis van Dijk die benadrukt dat de politieke verantwoordelijkheid voor de bestuurscrisis geheel bij hem en collega Van Es lag. ,,De burgemeester heeft zich neutraal opgesteld’’, zegt Van Dijk. ,,Hij was alleen degene die constateerde dat twee wethouders geen vertrouwen meer hadden in Henny en haar daarom vroeg om op te stappen. Dat heeft zij niet gedaan. We zullen kijken hoe het verder gaat.’’

Burgemeester Harry de Vries wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren op de gebeurtenissen in het college. ,,Ach, wat moet ik erover zeggen. Ik hou mij maar een beetje er buiten. Het is alleen heel jammer dat het zo moet lopen.’’