• Margreet Hendriks

Statenvragen over mogelijke herindeling

SCHERPENZEEL/BARNEVELD De Gelderse PVV-fractie stelt schriftelijke vragen over de toekomst van de gemeente Scherpenzeel en een eventuele gemeentelijke herindeling, mogelijk met de gemeente Barneveld. De partij wil verslagen van alle formele en informele overleggen tussen alle betrokken partijen ontvangen, in aanloop naar een overleg in de Provinciale Staten op woensdag 20 mei aanstaande.

Jannes Bijlsma

In dit overleg wordt de toekomst van Scherpenzeel besproken. Volgens de provincie Gelderland zou Scherpenzeel de toekomstige uitdagingen die ze op zich af ziet komen niet goed aankunnen. Er volgden verschillende gesprekken tussen partijen en aanvullende onderzoeken, maar de Scherpenzeelse raad verkoos afgelopen december in meerderheid zelfstandigheid boven een fusie met Barneveld.

VERKENNING Gedeputeerde Staten (GS) in Gelderland - die de bevoegdheid heeft voor gemeentelijke herindelingen - toonden zich niet overtuigd van de haalbaarheid van een zelfstandig Scherpenzeel in de toekomst en stelde hier voorwaarden aan, zoals een verbeterde ‘strategische kracht’ en versterking van het ambtelijk apparaat. Scherpenzeel moet hier binnenkort aan voldoen. In december startte de provincie alvast met een verkenning voor een eventuele herindeling, voor als het Scherpenzeel niet mocht lukken de provincie te overtuigen. Van dit proces zouden onder andere de gemeenten Barneveld, Renswoude, Veenendaal en Woudenberg ‘nauwgezet’ op de hoogte worden gehouden.

DRAAGVLAK PVV-Statenlid Ton Diepeveen wil nu weten wat er de afgelopen maanden tussen alle betrokken overheden is gewisseld. Hij vraagt notulen en verslagen, exacte data en gesprekspartners op. Hij wijst in dit verband op nieuwe regels over herindelingen binnen de zogenoemde Wet Arhi (Wet Algemene regels herindelingen), die het kabinet recent heeft vastgesteld. Er wordt in Den Haag voortaan meer waarde gehecht aan de factoren ‘draagvlak’ en ‘democratische betrokkenheid’ bij herindelingen. Deze moeten meer van ‘onderop’ komen. ,,Voorop staat dat het gehele proces zorgvuldig dient plaats te vinden”, aldus Diepeveen.

Behalve een overzicht van alle overleggen en verslagen daarvan, wil de PVV van GS een tijdschema waarin is omschreven welke besluiten er na 20 mei van welk orgaan nodig zijn.