• Margreet Hendriks

Scherpenzeel houdt nog waarnemend burgemeester

SCHERPENZEEL John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland, zal minister Knops van Binnenlandse Zaken voorstellen dat Scherpenzeel voorlopig een waarnemend burgemeester houdt. In een overleg met een delegatie uit de Scherpenzeelse gemeenteraad vroegen enkele partijen om de vacature open te stellen voor een kroonbenoemde burgemeester. Een besluit hierover neemt Berends echter in de loop van 2020.

De gemeenteraad van Scherpenzeel heeft afgelopen maandag in meerderheid gekozen voor zelfstandigheid. Al eerder had de provincie laten weten aan de raad van Scherpenzeel nog veel vragen te hebben bij de onderbouwing van deze keuze. Volgens het provinciaal bestuur omvat de keuze voor zelfstandigheid meerdere aspecten. ,,De ambtelijke organisatie moet structureel versterkt worden met structureel geld", aldus de provincie. ,,Daarnaast moet de gemeente zorgen voor voldoende bestuurskracht: een toekomstvisie op regionale samenwerking, goede strategische slagkracht en een sterk politiek-bestuurlijk en maatschappelijk samenspel."

Het college van Gedeputeerde Staten wil uiterlijk half januari van het nieuwe college van Scherpenzeel weten hoe ze dit gaan aanpakken. Daarna zal de commissaris een nader besluit nemen over de burgemeestersvacature in Scherpenzeel.