• De toekomst van Scherpenzeel ligt volgens een rapport bij Barneveld.

    Margreet Hendriks

Raadsadviseur: 'Stel besluit toekomst Scherpenzeel uit'

SCHERPENZEEL ‘Bij twijfel niet inhalen’. Dat is het advies van raadsadviseur Rien Bogerd inzake de besluitvorming over de toekomst van Scherpenzeel. Bogerd meent dat er teveel tijdsdruk op de besluitvorming is gelegd. Scherpenzeel zou meer tijd bij de provincie moeten claimen om een aantal zaken nader te onderzoeken. Ook noemt Bogerd het feit dat Barneveld zich pas wil uitspreken over een mogelijk samengaan van de gemeente, nadat Scherpenzeel daartoe maandag zelf een beslissing heeft genomen, rigide en een verkeerde start voor dit scenario.

Margreet Hendriks

Bogerd is intensief betrokken geweest bij het hele proces rond de nadere verkenning van de scenario’s zelfstandigheid en herindeling met Barneveld. Daarnaast heeft hij ook eigenstandig onderzoek verricht. De raadsadviseur is overigens lovend over de betrokkenheid, het enthousiasme en de deskundigheid binnen de ambtelijke organisatie van Scherpenzeel. ,,Daar mag u trots op zijn’’ aldus Bogerd die het nader onderzoek betitelt als ‘een klus van formaat’.

VOORBARIG De raadsadviseur betreurt het dat de opties voor Scherpenzeel door de provincie zijn teruggebracht naar twee en vindt het jammer dat men heeft ingestemd met deze afspraak. Een verkenning naar bijvoorbeeld ambtelijke fusie, verdergaande samenwerking met andere gemeenten zoals Ede of Veenendaal of andere fusiekandidaten dan Barneveld zouden naar zijn mening ook de moeite waard zijn geweest. Het is niet de enige kritische noot die Bogerd kraakt over de rol van de provincie. Zo noemt hij ook de brief van GS, aan de vooravond van het inwonersgesprek, waarin een oordeel wordt gegeven op de uitkomsten van het vergelijkend onderzoek, voorbarig en procedure-doorkruisend.

SCHADELIJK De raadsadviseur heeft ook stevige kritiek op het college. Hij ziet het door GBS ingediende initiatiefvoorstel als een gevolg van het talmen van het college om het initiatief nemen. Verder noemt hij het vreemd dat het college daags na de indiening daarvan - en in de wetenschap dat dit voorstel niet op een raadsmeerderheid zal kunnen rekenen - toch een eigen voorstel vaststelt dat hier lijnrecht tegenover staat. Dit heeft volgens hem onnodig polariserend gewerkt. Bogerd stelt vast dat wethouder Henny van Dijk, ondanks het feit dat zij daarin een minderheidsstandpunt innam, wel bereid was het collegevoorstel te verdedigen in een besloten vergadering van de raad. ,,Een halve week later blijkt datzelfde minderheidsstandpunt aanleiding voor de twee andere coalitiefracties om het vertrouwen in haar op te zeggen. Het moge duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen Scherpenzeel schaden’’, aldus de raadsadviseur.

KORTE TIJDSPANNE In zijn uitgebreide rapport schrijft Bogerd noch een keuze voor zelfstandigheid, noch een keuze voor gemeentelijke herindeling op voorhand af. Voor beide opties is volgens hem veel te zeggen. Maar wat vooral aan hem knaagt is dat er in zo’n korte tijdspanne eigenlijk geen zorgvuldige en verantwoorde beslissing hierover kan worden genomen. Met name omdat hij in beide scenario’s ook nog verschillende zaken ziet die nader onderzoek of verdieping verdienen. Kortom, volgens de raadsadviseur is het op dit moment voor een beslissing over de toekomst van Scherpenzeel nog echt te vroeg.