'Provincie zou initiatief kunnen nemen tot fusie'

SCHERPENZEEL Nog voordat de inwoners en de gemeenteraad zich hebben uitgesproken over het al dan niet zelfstandig voortbestaan van de gemeente Scherpenzeel heeft de provincie Gelderland zich nadrukkelijk gemengd in de discussie. Als er straks geen vertrouwen is in het besluit van Scherpenzeel, zou de provincie zelf het initiatief kunnen nemen voor de fusie met Barneveld.

Margreet Hendriks

In de brief, die Commissaris van de Koning (CvK) John Berends, aan de vooravond van het inwonersgesprek liet bezorgen bij het college en de gemeenteraad, wordt het nog in bespreking zijnde eindrapport van de verkenning ‘Regie over de toekomst van Scherpenzeel’ flink bekritiseerd.

VERTEKEND BEELD Het rapport zou balans missen en niet ingaan op alle voorwaarden die de provincie stelt aan een duurzame toekomst voor Scherpenzeel. Er zou te veel nadruk liggen op het scenario van een zelfstandige gemeente, een vertekend beeld worden gegeven bij de vergelijking van de lokale lasten in Scherpenzeel en Barneveld en te stellig worden beweerd dat een kleine gemeente beter in staat is om zaken flexibel op te lossen.

GEBREK AAN TOEKOMSTVISIE Ook zou het niet de noodzakelijke toekomstvisie bevatten op de regionale samenwerking, het versterken van de bestuurskracht en strategische kracht van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. De CvK adviseert deze punten mee te nemen in de besluitvorming op 9 december, waarbij hij nadrukkelijk meldt anders een bestuurlijke fusie op provinciaal niveau niet uit te sluiten.

GEHIJG De fracties van CU, PRO Scherpenzeel en CDA lieten meteen al in een persbericht weten veel waarde te hechten aan deze reactie van de provincie, waarin zij een bevestiging lijken te zien van hun eigen kritische kanttekeningen in deze zaak. De SGP daarentegen is beduidend minder gecharmeerd van de onverwachte provinciale bemoeienis. Voorman Maarten Zwankhuizen betitelt de brief als uiterst merkwaardig, omdat er door de provincie gereageerd wordt op een deel van het resultaat van het onderzoek. ,,Er is nog geen raadsvoorstel, geen rapport van de externe adviseur en de participatieavond met de inwoners had nog niet eens plaatsgevonden. Wij gaan er vanuit dat de provincie pas een oordeel velt als de raad zich heeft uitgesproken. Dat was ook zo afgesproken.''

Zijn fractiegenoot Gerard van Deelen drukt zich in wat sterkere bewoordingen over uit. ,,Ik begin echt wel een beetje genoeg te krijgen van dat gehijg in onze nek van de commissaris.'' GBS-voorman Henk Brons zegt dat de brief voor hem aanleiding was om een nadere verklaring te vragen bij de provincie. ,,Mij is verzekerd dat deze eigenlijk alleen bedoeld is om de punten aan te geven waaraan we bij de besluitvorming wat meer aandacht moeten besteden. Daar ga ik dan maar vanuit.''