• De - inmiddels verwijderde - passage op de website van de provincie Gelderland.

    Margreet Hendriks

Provincie Gelderland blundert met informatie over Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Ondanks de afspraak met het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders om nadrukkelijk radiostilte in acht te nemen tot de volgende afspraak op 4 februari, heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland per abuis informatie naar buiten gebracht over hun plannen. Woensdagochtend stond op de provinciale website een verslag online waarin gedeputeerde Jan Markink meldt dat de provincie Gelderland voornemens is om de ARHI-procedure (volgens de Wet algemene regels herindeling) te starten voor een bestuurlijke herindeling van Scherpenzeel en Barneveld. Het verslag, dat direct voor nodige commotie zorgde in Scherpenzeel, is inmiddels van de website verwijderd, met excuses van de commissaris van de Koning, John Berends.

Markink deed deze mededeling in de rondvraag van de GS-vergadering van 21 januari. Volgens de gedeputeerde is het college van Scherpenzeel in het onlangs gevoerde gesprek op de hoogte gesteld van het voornemen van de provincie om zelf het initiatief te gaan nemen voor een fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Daarop zou het college enigszins geschrokken hebben gereageerd. Ook meldde Markink dat er vanuit BZK (het ministerie van Binnenlandse Zaken) hierover actief wordt meegedacht vanuit 'het grote belang van BZK bij het proces'.

Burgemeester Harry de Vries laat in een reactie weten zeer ontstemd te zijn over het bericht. ,,Ten eerste omdat er een duidelijke afspraak lag met de provincie dat er niets over het gesprek van half januari naar buiten zou komen, behalve dat het indringend en constructief was geweest. Maar vooral ook omdat de inhoud gewoon niet strookt met zoals wij het gesprek met de provincie hebben beleefd. Op deze manier is er niet gesproken over de toekomst van Scherpenzeel'', benadrukt De Vries die hierover ook meteen contact heeft opgenomen met de Commissaris van de Koning, John Berends. ,,Die heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Niet alleen aan het college, maar ook aan de gemeenteraad, de inwoners en organisatie in het dorp. Dit had volgens Berends nooit mogen gebeuren'', aldus De Vries.

Jan Markink zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Perswoordvoerder Peter Droste laat weten dat men bij de provincie buitengewoon ongelukkig is met het feit dat de mondelinge informatie die Markink heeft ingebracht in de GS-vergadering, per abuis online heeft gestaan. ,,Dat had nooit moeten en mogen gebeuren'', aldus Droste, die aangeeft dat men nog wel een onderzoek naar de precieze toedracht zal doen. Op (de juistheid van) de inhoud van de informatie die Markink in de GS-vergadering heeft gegeven kan Droste niet nader ingaan. ,,Daar kan ik niets over zeggen. Wel kan ik melden dat wij inmiddels contact hebben gehad met Scherpenzeel en onze excuses aangeboden voor deze vervelende kwestie.''