• Margreet Hendriks

Provincie eist duidelijkheid over Scherpenzeelse toekomstplannen

SCHERPENZEEL/ARNHEM Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten wil uiterlijk half januari van het nieuwe Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders weten, hoe het denkt te voldoen aan de door de provincie gestelde voorwaarden voor zelfstandigheid. Dat laat de provincie weten in een persbericht.

Maandagavond besloot de gemeenteraad van Scherpenzeel om zelfstandig te willen blijven. Een raadsvoorstel hierover van Gemeentebelangen werd door een meerderheid aangenomen. ,,Het aangenomen voorstel neemt de zorgen van provincie Gelderland over een duurzame toekomst van Scherpenzeel echter niet weg'', meldt de provincie.

,,Eind november verwoordde Gedeputeerde Staten de zorgen in een kritische brief over het eindrapport van de stuurgroep: 'Regie over de Toekomst van Scherpenzeel' naar de raad en het college van Scherpenzeel. Het rapport dat als basis diende voor het raadsbesluit liet veel essentiële voorwaarden voor zelfstandigheid onbesproken. Volgens GS omvat de keuze voor zelfstandigheid meerdere aspecten. De ambtelijke organisatie moet structureel versterkt worden met structureel geld. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor voldoende bestuurskracht: een toekomstvisie op regionale samenwerking, goede strategische slagkracht en een sterk politiek-bestuurlijk en maatschappelijk samenspel.''

Het college van GS laat vandaag weten uiterlijk half januari 2020 een inhoudelijke reactie van Scherpenzeel te willen op de kritiekpunten op de toekomstplannen.

Gedeputeerde Jan Markink constateert dat de nieuwe coalitie van Scherpenzeel voortvarend van start is gegaan met een nieuw bestuursakkoord. ,,We verwachten daarom dat het nieuwe college ook snel uitleg kan geven over hoe ze wil voldoen aan alle voorwaarden voor een duurzaam zelfstandig Scherpenzeel."