• Margreet Hendriks

Provincie drukt fusie Scherpenzeel met Barneveld door

SCHERPENZEEL De provincie Gelderland wil dat Scherpenzeel bij Barneveld komt, zo werd donderdagmiddag bekend. Het Scherpenzeelse college stelt in een reactie daarop dat de herindeling niet in het belang is van de inwoners van het dorp. 

,,De sluitende meerjarenbegroting, het uitgewerkte, haalbare plan voor de noodzakelijke organisatieversterking en de garanties voor het behoud van voorzieningen die voor de inwoners van Scherpenzeel zo belangrijk zijn, dat alles is door de provincie met één veeg terzijde geschoven.''

Scherpenzeel is verontwaardigd over de vooringenomenheid waarmee de provincie herindeling af wil dwingen. ,,De provincie heeft ons om een plan gevraagd, maar had kennelijk haar oordeel al gereed en rekent ons af op het feit dat dat plan nog niet is uitgevoerd. En in plaats daarvan kiest men voor het alternatief met de minste garanties: gedwongen herindeling met Barneveld.

Herindeling lijkt een doel op zich geworden, concludeert het gemeentebestuur. ,,De provincie redeneert vanuit een ideaalbeeld, een ideologische mal waarin zij het openbaar bestuur in Gelderland wil kneden. Vanuit Scherpenzeels perspectief is herindeling echter een slechte oplossing voor een niet-bestaand probleem: De investeringen in een robuuste organisatie zijn structureel gedekt en reeds in gang gezet. In het sociaal domein presteren we uitzonderlijk goed, en er zijn maar weinig gemeenten die op dit moment een beter financieel perspectief kunnen presenteren dan Scherpenzeel'', stelt Izaak van Ekeren, wethouder financiën. 

,,We werken aan een betere bestuurscultuur en willen onderhandelen met buurgemeenten over samenwerking op deelterreinen, maar zonder steun van de provincie was dat nu nog een brug te ver. We hebben wél een visie, en een robuust, betaalbaar, realistisch en concreet plan. Voor onze dienstverlening, en voor het realiseren van onze ambities voor Scherpenzeel en de Scherpenzelers. Voor het betaalbaar maken van De Breehoek en de bibliotheek, en het behouden van laagdrempelige zorgdicht bij de mensen. We krijgen alleen door dit vooringenomen standpunt van de provincie de kans niet om dat plan uit te voeren.''