• Margreet Hendriks

Pijnlijke brief

SCHERPENZEEL Een brief die Gedeputeerde Staten gaat sturen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor de nodige verwarring en onrust gezorgd bij het bezoek van commissaris John Berends en gedeputeerd Jan Markink aan de gemeenteraden van Scherpenzeel en Barneveld.

Tijdens de bijeenkomst met de gemeenteraad wees GBS-voorman Henk Brons de provinciebestuurders fijntjes op het feit dat er op de provinciale website een brief aan de minister staat, gedateerd 7 mei 2020, waarin zij een analyse en negatieve beoordeling geven van de ‘door het college op 26 mei 2020 gepresenteerde kadernota’. Op dat moment was het college echter nog druk in de weer met het opstellen van de kadernota.

Deze brief met de datum 7 mei was ook gevoegd bij de vergaderstukken voor de gemeenteraad van Barneveld. Scherpenzeel had hetzelfde schrijven ook bij de raadsstukken gekregen, zij het dat daar de datum van 4 juni op stond.

Brons confronteerde Berends en Markink met dit gegeven en vroeg de provinciebestuurders of het zo vreemd was dat Scherpenzeel de indruk heeft dat de mening van GS al lang van tevoren vaststond. Eerder had namelijk het college van B&W al zijn verontwaardiging uitgesproken over de ‘vooringenomenheid’ waarmee de provincie herindeling wil afdwingen.

,,Wanneer heeft u uw besluit voor herindeling genomen?’’, wilde Brons van het provinciebestuur weten. ,,Dit is toch wel belangrijk voor het vertrouwen, want het lijkt erop dat u de tekst over de beoordeling van de kadernota al ruim voor de verschijningsdatum daarvan helemaal bedacht en klaar had liggen.''

Gedeputeerde Jan Markink werd duidelijk overvallen met de vragen rond de brief. ,,Hoe dit kan weet ik ook niet. Maar ons besluit is op 2 juni genomen’’, aldus Markink die de Commissaris van de Koning om hulp vroeg bij het beantwoorden van de vraag. Ook Berends moest echter het antwoord schuldig. ,,Maar we gaan het natrekken’’, beloofde hij.

Het pijnlijke moment aan het eind van de vergadering heeft kennelijk tijdens de rit naar de aansluitende bijeenkomst met de gemeenteraad van Barneveld even kunnen bezinken, want daar werd met meer vaardigheid gereageerd toen zij (met verwijzing naar de brief) werden bevraagd door Mijntje Pluijmers van Lokaal Belang over de zorgvuldigheid van het proces tot nu toe. ,,Een foutje met een datum boven een brief’’ deed aan die zorgvuldigheid niets af, liet Markink in Barneveld weten. Berends voegde daar nog aan toe dat GS in de voorbereiding van de besluitvorming uiteraard anticiperen op wat mogelijk gaat komen. ,,Het definitieve standpunt hebben we pas op 2 juni ingenomen.’’

Het is overigens niet de eerste keer dat GS in de verlegenheid wordt gebracht met gepubliceerde stukken. Eerder dit jaar werd per abuis een verslag online gezet waarin gedeputeerde Markink meldde dat GS van plan is om de regie te gaan nemen voor een herindeling met Barneveld. Het verslag werd, vanwege de commotie hierover, direct van de website verwijderd en commissaris Berends ging diep door het stof met excuses aan de gemeente Scherpenzeel.