• Burgemeester Harry de Vries met de nieuwe wethouder Izaäk van Ekeren en Gerard van Deelen.

    Margreet Hendriks
  • De nieuwe SGP-raadsleden Peter van As en Jan-Dirk van de Waerdt.

    Margreet Hendriks

Nieuwe Scherpenzeelse wethouders in functie

SCHERPENZEEL De SGP-raadsleden Gerard van Deelen en Izaäk van Ekeren zijn donderdag door de gemeenteraad benoemd tot wethouder van de gemeente Scherpenzeel. Zij volgen Tonnis van Dijk (CU) en Ad van Es (PRO Scherpenzeel), op die beiden ontslag namen vanwege het struikelen van het college en de coalitie met GBS over de toekomstvisie voor Scherpenzeel. In zijn toelichting op de voordracht merkte SGP-voorman Maarten Zwankhuizen op dat de nieuwe wethouders in een drukke tijd aantreden. ,,Het is alle hens aan dek.''

Margreet Hendriks

Zowel Van Deelen als Van Ekeren zullen hun functie in een parttime dienstverband van 50% gaan vervullen. Zwankhuizen gaf te kennen dat zijn voorkeur eigenlijk uitging naar de benoeming van één fulltime wethouder, maar dat dit niet mogelijk was gebleken omdat geen van beide kandidaten zich hiervoor op korte termijn konden vrijmaken. Wanneer Scherpenzeel echter weer in de situatie van een Kroonbenoemde burgemeester komt is het volgens Zwankhuizen de bedoeling dat één van beiden zich terugtrekt en de ander de functie fulltime gaat vervullen. Met minder wethouderscapaciteit kan Scherpenzeel naar de mening van Zwankhuizen zeker op dit moment niet toe. ,,Er is op dit moment immers heel veel te doen.''

Van de kant van het CDA waren er nog wel wat vragen over de komst van twee parttimers waarvan één zich mogelijk op termijn weer zal terugtrekken. ,,Heeft u zich gerealiseerd dat we dan wel met een extra wachtgeldverplichting worden geconfronteerd?'' wilde CDA-voorman Peter Klaassen weten. Volgens Maarten Zwankhuizen was daarover nagedacht. ,,De afspraak is dat wanneer er nog dit jaar een Kroonbenoemde burgemeester aantreedt en de twee parttime functies worden samengevoegd tot één fulltime wethouderschap, degene die terugtreedt geen aanspraak zal maken op wachtgeld.'' Die afspraak geldt volgens Zwankhuizen in principe ook als deze situatie zich na het komend jaar voordoet, zij het met een voorbehoud van onvoorziene omstandigheden waardoor een aanspraak op wachtgeld toch noodzakelijk blijkt te zijn. ,,Niemand kan in de toekomst kijken'', aldus Zwankhuizen, maar benadrukte daarbij dat de intentie is en blijft dat de terugtredende wethouder geen wachtgeld zal aanvragen.''

Nadat burgemeester De Vries had gemeld dat er geen bezwaren naar voren zijn gekomen uit de integriteitonderzoeken en een ad hoc commissie, bestaande uit Aart van de Peut (CU), Evert van Loo (GBS) en Hein Dekker (CDA), groen licht had gegeven, werd er in de raad gestemd over de tussentijdse benoeming. Voor Gerard van Deelen werden tien stemmen voor en drie stemmen tegen uitgebracht; Van Ekeren kreeg elf stemmen voor en twee stemmen tegen.

Na het afleggen van de eed bedankten beide nieuwe wethouders de gemeenteraad voor het vertrouwen dat in hun werd gesteld. ,,Een tussentijdse wethouders benoeming is geen feestje. Zo zien we dat ook niet'' meende Izaäk van Ekeren. Van Deelen liet weten in zijn nieuwe functie in elk geval zijn stinkende best te zullen gaan doen. Beide wethouders zeiden te vertrouwen op een constructieve en goede samenwerking met de raad, binnen het college en met de ambtenaren.

Met het vertrek van twee leden van de fractie naar het college, kwamen er voor de SGP ook twee raadszetels vrij. Die werden direct na de wethoudersbenoeming ingevuld met de benoeming van Peter van As en Jan-Dirk van de Waerdt. Van As heeft in de afgelopen tijd als commissielid al wat politieke ervaring kunnen opdoen; Van de Waerdt promoveerde na zijn benoeming tot commissielid in de raadsvergadering van eind oktober meteen naar raadslid. ,,U gaat het mooiste ambt bekleden wat er is: volksvertegenwoordiger'' heette burgemeester De Vries beide nieuwe SGP-raadsleden welkom. De Vries reikte ook aan alle in hun nieuwe functie benoemde politici een bloemetje uit.