• De twee nieuwe wethouders van Scherpenzeel: Gerard van Deelen en Izaäk van Ekeren.

    Margreet Hendriks

Nieuw Scherpenzeels wethoudersduo SGP blikt niet terug, maar kijkt vooruit

SCHERPENZEEL Voor SGP-ers Gerard van Deelen (57) en Izaäk van Ekeren (61) wordt 2020 het jaar van de uitdagingen. Na hun tussentijdse benoeming tot wethouder op 19 december in het nieuw gevormde college van GBS en SGP popelen zij om aan de slag te gaan in hun nieuwe rol. ,,We hebben er zin in om te gaan bouwen aan een mooie toekomst van ons dorp.’’

Margreet Hendriks

Terugkijken op alles wat er is gebeurd rond de val van het vorige college vinden Van Deelen en Van Ekeren weinig zinvol. ,,Het is jammer dat het allemaal zo heeft moeten lopen, maar de situatie is wat die is. Het democratisch proces heeft zijn loop gehad. Nu is het belangrijk om de focus te richten op de toekomst en positief aan het werk te gaan voor ons mooie dorp.’’

Van Deelen en Van Ekeren zeggen vertrouwen te hebben in de samenwerking met GBS in het nieuwe college. ,,Het is niet voor het eerst dat SGP en GBS samen een college vormen en de ervaringen daarmee in het verleden waren goed. Het feit dat beide partijen wat betreft de visie op de toekomst van Scherpenzeel op één lijn zitten maakt ons in dit geval een soort natuurlijke partners. Kijk, zelfstandigheid is voor ons geen doel op zich, maar ook niet iets wat met de eerste de beste tegenwind moet worden opgegeven. Zelfstandigheid is naar onze mening op dit moment nog altijd het meest geëigende middel om de kwaliteit van ons dorp, de voorzieningen en de belangen van de inwoners te waarborgen. Scherpenzeel doet het nog steeds, ook in vergelijk tot allerlei andere gemeenten om ons heen, namelijk best goed. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar hoe wij bijvoorbeeld presteren in het sociaal domein en de zorg. De voordelen van kleinschaligheid, de overzichtelijkheid en de korte lijnen tussen bestuurders en inwoners, worden vaak onderschat. Je kunt het ook een groot voordeel noemen dat je bij de nieuwe omgevingsvisie slechts te maken hebt met vier in plaats van zestien gebieden wat het, zeker op het gebied van participatie en afstemming, allemaal stukken gecompliceerder en tijdrovender maakt. Zo lang er een kans is om die kleinschaligheid in Scherpenzeel te behouden, willen we daarvoor gaan. Dat wil niet zeggen dat we een slaapdorp moet worden. Houden wat we hebben is niet genoeg voor een stabiele toekomst. Geleidelijke groei als het gaat om woningbouw en bedrijvigheid is nodig om Scherpenzeel levendig en vitaal te houden.’’

INTRODUCTIE Sinds hun benoeming is het nieuwe college, vanwege het kerstreces, nog niet echt bij elkaar geweest. Wel is er volgens de nieuwe wethouders overleg geweest over de portefeuilleverdeling en heeft men de tijd benut voor wat introductiegesprekken met het managementteam. De portefeuille moet nog officieel worden vastgesteld in de collegevergadering van dinsdag 7 januari, maar ligt inmiddels in grote trekken vast. Zo zal Gerard van Deelen zich onder meer gaan bezighouden met Economische Zaken, Verkeer en Vervoer, Plan Weijdelaer en De Breehoek/bibliotheek. GBS-wethouder Henny van Dijk houdt het Sociaal Domein, Ruimte & Groen, en Huisvesting in haar portefeuille waaraan Duurzaamheid zal worden toegevoegd. Financiën gaat over naar Izaäk van Ekeren die ook Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille krijgt. De burgemeester houdt de algemene taken zoals Openbare Orde & Veiligheid en Regiozaken onder zich.

AFFINITEIT Er is volgens Van Deelen en Van Ekeren een verdeling gemaakt waarin ieders kwaliteiten het meest tot hun recht komen. Zo heeft Gerard van Deelen als zoon van een supermarktondernemer in Veenendaal en achtergrond van ondernemer in de speelgoedbranche veel affiniteit met Economische Zaken en was Izaäk van Ekeren al jarenlang een veelgevraagd penningmeester bij diverse verenigingen of stichtingen. Van Ekeren komt uit een agrarische familie en zat jarenlang met zijn vader en broer in een maatschap van een gemengd agrarisch bedrijf dat eerst in Zeist en later in Zeewolde was gevestigd. Na de verkoop van het bedrijf aan de provincie Flevoland en Flevo Landschap startte hij in 2010 een eigen bedrijf onder de naam Symbiosum waarin hij zich bezighoudt met financieel advies aan agrarische bedrijven en participatie.

PARTTIME Beide mannen nemen in hun nieuwe parttime wethouderschap ook een behoorlijke portie politieke ervaring met zich mee. Gerard van Deelen, die inmiddels al weer 33 jaar in Scherpenzeel woont, volgde met zijn jarenlange raadslidmaatschap voor de lokale SGP al het voorbeeld van zijn Opa in Veenendaal en treedt nu met een wethouderschap ook nog eens in de voetsporen van zijn overgrootvader, die wethouder was in de gemeente Amerongen. Raadslid Izaäk van Ekeren was voor zijn verhuizing tien jaar geleden naar Scherpenzeel ook al politiek actief in achtereenvolgens de gemeente Zeist de Statenfractie van de SGP in de provincie Flevoland.

BETROKKENHEID Betrokken willen zijn bij de plaats of de omgeving waar men woont is voor de beide SGP-ers een soort vanzelfsprekendheid. Om die betrokkenheid, na een raadslidmaatschap, ook te kunnen tonen als wethouder zien zij als een eer. ,,De start is natuurlijk roerig geweest en halverwege de rit instappen ook niet ideaal. Het is ook niet voor niets dat we ons allebei voor een 50 procent wethouderschap beschikbaar hebben gesteld. Met een volledige collegeperiode in het vooruitzicht zou één van ons zeker voor een volledig wethouderschap zijn gegaan, maar gezien de resterende beperkte collegeperiode zou het niet verantwoord om alle bestaande activiteiten meteen aan de kant te zetten. Daarvoor biedt deze baan te weinig zekerheid, zo hebben we onlangs weer kunnen vaststellen. Wat wel zeker is dat we er in de komende periode, samen met Henny van Dijk, vol enthousiasme tegenaan willen gaan. We willen bouwen aan goede netwerken, zowel in als buiten het dorp. Samenwerking met andere gemeenten zoals Barneveld, Veenendaal of Woudenberg is heel belangrijk. Die contacten moeten goed zijn, net als met de provincie. Een goede samenwerking met de gemeenteraad is al even belangrijk. Samen de schouders eronder zetten. De focus is er, namelijk van Scherpenzeel een nog mooier en leefbaarder dorp te maken.’’