• Raadsvergadering Scherpenzeel: De chaos is groot tijdens een schorsing.

    Edward Doelman
  • De beoogde kandidaat-wethouders van SGP-huize met links Gerard van Deelen en rechts Izaak van Ekeren.

    Edward Doelman
  • Raadsvergadering Scherpenzeel: Van de Peut (rechts, CU) eist een integriteitsonderzoek naar de nieuw voorgedragen wethouders Van Deelen en Van Ekeren nadat Henk Brons (GBS, links) heeft gemeld dat Scherpenzeel een nieuw college heeft.

    Edward Doelman

Nieuw college GBS/ SGP in de startblokken

SCHERPENZEEL GBS en SGP gaan samen het nieuwe college van Scherpenzeel vormen. Nadat de fracties van ChristenUnie en PRO Scherpenzeel maandagavond hun wethouders hadden teruggetrokken, bleek dat GBS en SGP al twee kandidaat wethouders in de startblokken hadden staan: Gerard van Deelen en Izaak van Ekeren. De twee SGP-raadsleden moeten beiden voor 50 procent wethouder worden. Zij voremen dan het nieuwe college met GBS-wethouder Henny van Dijk.

GBS-fractievoorzitter Henk Brons legde uit dat het college door op 29 november te komen met het voorstel over het samengaan met Barneveld, in feite brak met het coalitieakkoord. ,,Wij hebben destijds als grootste partij overwogen de stekker uit de coalitie te trekken, maar dat hebben we niet gedaan. Doordat de twee wethouders vanavond door hun fracties zijn teruggetrokken, is dat ook niet meer nodig.'' Brons zei zich na het collegevoorstel vrij te hebben gevoeld om een nieuwe coalitie te vormen. ,,We zijn in gesprek gegaan met de SGP over een nieuw bestuursakkoord. En dat akkoord hebben we de burgemeester zojuist tijdens de schorsing overhandigd.''.Wat fractievoorzitters Brons en Zwankhuizen betreft zouden de twee kandidaten gelijk benoemd moeten worden als de nieuwe wethouders.

Deze gang van zaken leidde tot woedende reacties van ChristenUnie-raadslid Aart van de Peut en Willem Schuur van PRO Scherpenzeel. ,,Alles valt in duigen'', zei Schuur, die een en ander 'ontluisterend' noemde en later nog de kwalificatie 'poppenkast'gebruikte. ,,Dit is weer geen reclame voor de bestuurskracht van deze gemeente.''  Van de Peut riep de gemeenteraad op pas in te stemmen met de benoeming als een integriteitsonderzoek naar de twee kandidaten is gedaan.

Burgemeester Harry de Vries liet daarop weten dat zo'n onderzoek niet wettelijk verplicht is, maar wel nadrukkelijk aanbevolen wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en de Gelderse Commissaris van de Koning. ,,Ik zou het een zwaktebod vinden indien u de check niet doet, het hoeft ook niet lang te duren: het kost slechts drie á vier werkdagen.'' De Vries constateerde ook dat bij het ontbreken van een wettelijke verplichting de gemeenteraad het laatste woord heeft. En ook was hem al duidelijk dat Brons en Zwankhuizen niets voelden voor uitstel met het oog op overleg met de provincie Gelderland later deze week. De Vries wees daarbij nog wel op de voor hem onverteerbare situatie dat de twee personen waarover wordt gestemd, zelf mee zouden stemmen.

Een schorsing bood enige uitkomst. Zwankhuizen en Brons lieten de eis los dat nog dezelfde avond de wethouders zouden moeten worden benoemd, maar dat eerst een integriteitsonderzoek kan worden gedaan.Voorwaarde daarbij was wel dat komende woensdag de twee wethouders tijdens de raadsvergadering worden benoemd.

Burgemeester De Vries waardeerde de handreiking en zegde toe gelijk dinsdagochtend het onderzoek aan te vragen en alles in werking te zetten. ,,Ik ga dit met de grootste spoed uitvoeren, maar'', nuanceerde hij, ,,ik kan geen ijzer met handen breken.'' Brons nam daarmee niet meteen genoegen. Hij hamerde erop dat uiterlijk komende woensdag de twee wethouders worden benoemd en beëdigd.,,Lukt dan niet, dan doen we dat vanavond alsnog.'' De Vries zei daarop opnieuw niet te kunnen toezeggen dat het onderzoek dan al is afgerond, maar dat hij daarvoor wel zijn uiterste best zal doen. ,,Ik ben nu eenmaal geen burgemeester van Amsterdam, waarvoor allerlei onderzoeksbureau's meteen klaar staan'', zei hij met een kwinkslag. 

De gemeenteraad behandelt het nieuwe bestuursakkoord tijdens de vergadering van 19 december.