Modiform dient uitbreidingsplan in

Veel groen rond Zwarte Land II

SCHERPENZEEL Modiform, de trekker van de Initiatiefgroep ’t Zwarte Land ll, heeft bij de gemeente Scherpenzeel officieel het plan ingediend voor uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Stationsweg.

Het plan omvat een voorstel voor 2,5 hectare ontwikkeling voor lokale ondernemers, 2,5 hectare voor Modiform en 2,5 hectare voor groene inpassing.

ZICHTBAARHEID De afgelopen maanden heeft de Initiatiefgroep verschillende varianten onderzocht voor het bedrijventerrein ’t Zwarte Land ll.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met diverse partijen, waaronder de omwonenden. Dit heeft geleid tot een plan met veel aandacht voor groen. Omdat er op basis van de huidige interesse van de lokale ondernemers vraag is naar meerdere kavels met diverse afmetingen, wil men deze – mede vanwege de zichtbaarheid - aan de rand van het te ontwikkelen terrein (Stationsweg) realiseren.

CENTRALISATIE Naast ruimte voor lokale ondernemers is er 2,5 hectare beschikbaar voor Modiform. Het Scherpenzeelse bedrijf staat bekend om haar kweek- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw en de foodsector.

Modiform zal op de 2,5 hectare het hoofdkantoor en een opslaghal realiseren, waarmee ze aan de ruimtebehoefte- en centralisatiewens kunnen voldoen. Het bedrijf wil met de centralisatie van haar activiteiten de transportbewegingen terugdringen en haar bestaande bebouwing en de nieuwbouw verder verduurzamen. Zo worden de daken van de bestaande panden en de nieuwbouw ingezet voor het opwekken van eigen energie.

Met onder meer brede randen aan de noord-, oost- en zuidzijde komt maar liefst 2,5 hectare groene invulling om het bedrijventerrein. Hierbij worden de karakteristieken van het kampenlandschap als leidraad aangehouden.

Hoe de Stationsweg ter hoogte van ’t Zwarte Land II precies van een groene inrichting wordt voorzien, zal later worden afgestemd.

GUNSTIGE LIGGING Overigens blijkt Modiform een alternatieve locatie voor de realisatie van Zwarte Land II niet op voorhand uit te sluiten.

,,In de gesprekken die wij hebben gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden werd meermaals gewezen op de locatie ten noorden van de N224; tegenover ‘t Zwarte Land aan de andere kant van de rondweg’’, meldt Modiform-directeur Peter Linthorst. ,,Wat ons betreft is dit een prima idee. Ook omdat daarmee de impact op de omgeving minimaal is, het maatschappelijk draagvlak wellicht wordt vergroot en het bedrijf ook nog eens de hoogste duurzaamheidsresultaten kan behalen. Het gebied ligt namelijk gunstiger ten opzichte van ‘t Zwarte Land I, waardoor er zelfs directe verbindingen tussen onze bestaande en nieuwe bedrijfslocaties mogelijk zouden worden.

Maar of deze alternatieve locatie een serieuze optie kan zijn is een zaak van de gemeente’’, aldus Linthorst.