• Margreet Hendriks

Gemeentehuis naar De Breehoek?

SCHERPENZEEL Het college wil op korte termijn starten met een onderzoek naar de mogelijkheden om de huisvesting van de gemeente, Kulturhus De Breehoek en de bibliotheek te combineren. Dit zou vanaf 1 januari 2023 moeten leiden tot een structurele besparing op de gemeentelijke begroting van € 250.000,- per jaar.

Het realiseren van deze besparing is een randvoorwaarde voor het sluitend maken van de begroting. De financiële resultaten van de studie dienen eind april bekend te zijn, zodat ze verwerkt kunnen worden in de kadernota 2021 die door de gemeenteraad vastgesteld en door de provincie beoordeeld gaat worden.

RUIMTEPROBLEMEN Volgens het college gaat het bij het onderzoek om meer dan alleen de financiën. Het realiseren van een nieuw onderkomen voor de gemeente bij De Breehoek kan niet alleen de toenemende ruimteproblemen in het huidige gemeentehuis oplossen, maar biedt naar het idee van het college ook mogelijkheden voor een betere, duurzamer inrichting en exploitatie van De Breehoek. Dit kan door functies te combineren en de ruimtes in het gebouw beter te benutten, inclusief een optimale invulling van de horecafunctie. Een gemeentehuis en een multifunctioneel centrum – waarin ook de bibliotheek in een vernieuwde opzet een plaats moet krijgen - versterken elkaar op inhoud meent het college, dat er vanuit gaat dat er voor al partijen een win-win situatie kan ontstaan.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een krediet van € 47.000 beschikbaar te stellen voor deze zogenoemde optimalisatiestudie, waarvoor de gemeente, naast inzet van eigen medewerkers Ruimtelijke Ordening, ook externe expertise wil inhuren op het terrein van bouwkundige, financiële en juridische zaken.

VEEL TE GROOT Tijdens de bespreking van het voorstel in de Opinieronde wees GBS-voorman Henk Brons erop dat Scherpenzeel met De Breehoek een incourant, veel te groot en in de huidige vorm niet rendabel te maken pand binnen de grenzen heeft. ,,Niet voor niets zijn de tekorten weer opgelopen naar rond de drie ton; het dubbele van de ingeboekte subsidie. De Breehoek en het bestuur doen hun best en treffen geen verwijt, maar voor de toekomst van deze accommodatie is het wel nodig dat we stappen gaan zetten voor een efficiënter gebruik’’, aldus Brons die veel voordelen ziet in de combinatie met het gemeentehuis. Ook Maarten Zwankhuizen liet weten het voorstel voor een optimalisatiestudie broodnodig te vinden. ,,Er zit te veel ‘lucht’ in het gebouw door die enorme hal en ruimtes die niet optimaal gebruikt (kunnen) worden. Hoog tijd voor actie’’, vond Zwankhuizen die het gemeentehuis het liefst zoveel mogelijk binnen de bestaande muren zou willen inpassen, omdat bij bouwen waarschijnlijk hogere kosten met zich meebrengt.

Het collegevoorstel kreeg ook de steun van het CDA. Chris van den Berg vroeg wel om het aspect duurzaamheid nadrukkelijk mee te nemen in de plannen voor een eventuele grootschalige aanpak van De Breehoek. Wat betreft de uitvoerbaarheid is het CDA van mening dat zo’n verbouwing alleen gerechtvaardigd is als Scherpenzeel de garantie heeft nog minstens tien jaar zelfstandig te kunnen blijven.

WEGGEGOOID GELD Het uitgangspunt zelfstandigheid was voor CU en PRO juist aanleiding om het voorstel absoluut niet te willen steunen. ,,Weggegooid geld als de provincie straks anders beslist over de toekomst van Scherpenzeel’’, oordeelde Marieke van de Beek (CU) die het onderzoek betitelde als ‘wensdenken’. Het streven naar een sluitende exploitatie van De Breehoek is volgens Van de Beek niet haalbaar en hoeft wat haar betreft ook niet. De Breehoek mag de gemeente wat kosten.

Willem Schuur (PRO) laakte de plannen, omdat hij de rekening daarvan straks bij de inwoners terecht ziet komen. ,,Zelfstandigheid wordt duur betaald’’ voorspelde hij.

Hoewel de nieuwe voorzitter van de Opinieronde, CDA-er Peter Klaassen, zijn best deed om de discussie over dit collegevoorstel niet te laten ontaarden in het overdoen van de debat over de haalbaarheid van blijvende zelfstandigheid van Scherpenzeel, lukte dit maar moeizaam. De sfeer in de vergaderzaal leek om te snijden. In de raadsvergadering van 19 maart zal de gemeenteraad verder gaan debatteren over dit voorstel, waarin ook de plannen voor een vernieuwde opzet van de bibliotheek zijn opgenomen.