• Wethouder Hans van Daalen (Barneveld).

    Pauw Media
  • Wethouder Tonnis van Dijk (Scherpenzeel)

    Gemeente Scherpenzeel

Geen 'toezegging' maar 'intentie' om voorzieningen Scherpenzeel op peil te houden

BARNEVELD/SCHERPENZEEL De gemeente Barneveld heeft de 'intentie om het voorzieningenniveau in Scherpenzeel zoveel mogelijk op het huidige niveau te houden', als het komt tot een fusie tussen beide gemeenten.

Jannes Bijlsma

Het college van b. en w. meldt dit in een reactie op een publicatie van woensdag in deze krant. De Scherpenzeelse wethouder Tonnis van Dijk (ChristenUnie) beweerde hierin dat zijn 'collega-wethouder in Barneveld' hem had verzekerd dat er bij een fusie niet zal worden bezuinigd op lokale voorzieningen in Scherpenzeel, zoals de zelfstandige bibliotheek, De Breehoek en het zwembad. Navraag bij de Scherpenzeelse wethouder wijst uit dat het hierbij om zijn collega en CU-partijgenoot Hans van Daalen uit Barneveld ging.

Van Dijk deed zijn uitspraak toen hij om commentaar werd gevraagd over de aanleiding tot de vertrouwensbreuk binnen het Scherpenzeelse college, naar aanleiding van de reactie op de financiële onderbouwing van het initiatiefvoorstel van coalitiepartij GBS. Hij meende dat dit aan alle kanten rammelt en ook een onnodige bezuiniging op de bibliotheek voorstelt. ,,Het voortbestaan van de bibliotheek, De Breehoek en andere voorzieningen kan gewoon nog minstens voor een jaar of tien vanuit onze reserves worden gegarandeerd", zei Van Dijk op basis van een gesprek met Van Daalen, afgelopen week.

Volgens de gemeente Barneveld is er geen sprake van een toezegging van Van Daalen om het voorzieningenniveau in Scherpenzeel op het huidige peil te houden, maar van een 'intentie'. ,,Dit is een vergelijkbaar niveau als in Barneveld en specifiek als in Voorthuizen", zegt woordvoerder Annet Bol. ,,Voorthuizen is qua schaal het meest vergelijkbaar met Scherpenzeel."

De colleges van Barneveld en Scherpenzeel zijn veelvuldig met elkaar in overleg over de mogelijke fusie. Bovendien is er geregeld overleg in een projectgroep. Uit die gesprekken, zo schrijft het Scherpenzeelse college aan de raad, is gebleken dat Barneveld 'niet van plan is om te snijden in het voorzieningenniveau en dat en dat ook over het in stand houden daarvan op langere termijn nadere afspraken gemaakt kunnen worden'.

De projectgroep bestaat uit beide burgemeesters, gemeentesecretarissen en de twee wethouders die de fusie in hun portefeuille hebben. In Barneveld is dit Hans van Daalen, in Scherpenzeel is dit Henny van Dijk. Hoe het nu met haar positie in deze werkgroep verder moet is onduidelijk, nadat haar collega's binnen b. en w. van Scherpenzeel haar gisteren de wacht aanzegden.

Tonnis van Dijk (geen familie) en zijn collega-wethouder Ad van Es (PRO) hebben geen vertrouwen meer in Henny van Dijk (GBS), omdat zij als verantwoordelijk wethouder niet wilde instemmen met een afwijzende collegereactie op een initiatiefvoorstel van de GBS-fractie, met vijf zetels de grootste partij in Scherpenzeel en fel tegenstander van de fusie. In het voorstel werd een financieel toekomstbeeld voorgesteld waarmee Scherpenzeel zelfstandig zou kunnen blijven. Burgemeester Harry de Vries vroeg haar vervolgens om op te stappen, wat zij weigerde.

Maandag 9 december wordt naar alle waarschijnlijkheid de uitkomst van de politieke impasse in Scherpenzeel duidelijk. Dan moet de gemeenteraad ook stemmen over een eventuele fusie met Barneveld. Stemt de raad hiermee in, dan gaat er een verzoek naar de gemeente Barneveld om dit intern te bespreken. Ook de Barneveldse raad moet er uiteindelijk mee akkoord gaan.