• GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS) ziet volop mogelijkheden voor het behoud de zelfstandigheid van Scherpenzeel.

    GBS

GBS: zelfstandig, toekomstbestendig Scherpenzeel is goed haalbaar

SCHERPENZEEL ,,Wij hebben als lokale partij een voorkeur voor een zelfstandig Scherpenzeel, dat is geen geheim, maar niet ten koste van alles", zegt fractievoorzitter Henk Brons van GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS) naar aanleiding van het vorige week verschenen eindrapport over de toekomst van Scherpenzeel. De uitkomsten van dat rapport geven aan dat zowel herindeling als zelfstandigheid mogelijk zijn. Beide scenario's zullen meer geld gaan kosten. De partij is blij met het rapport.

Brons: ,,Wij hebben er wel altijd in geloofd en dat kon ook bijna niet anders met zulke goede cijfers ieder jaar. We zijn daarom erg blij dat dit gezamenlijk tot stand gekomen feitenrapport aangeeft dat zelfstandigheid heel goed kan. We hoeven niet te worden opgeslokt door een grotere gemeente. We kunnen zelf regie houden over onze uitstekende zorg en onze prachtige voorzieningen voor sport, recreatie en leefomgeving. Zelfs iedereen die bij voorbaat zijn bedenkingen had over een zelfstandig, toekomstbestendig Scherpenzeel, zal moeten erkennen dat het toch gewoon goed haalbaar is".

Het rapport is opgeleverd door een stuurgroep bestaande uit alle fractievoorzitters, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke staf. Brons: ,,Een adviesbureau had dit niet beter kunnen doen. Samen met het verslag van de raadsadviseur en de nog te verzamelen bijdragen van inwoners en bedrijven vormt dit een compleet beeld. Op basis hiervan kan de politiek op 9 december een goede afweging maken: zelfstandigheid of herindeling.''

Brons geeft aan dat bekend is dat de afgelopen jaren te weinig aandacht is geweest voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie met name ook met het oog op de extra taken vanuit de rijksoverheid. ,,Maar dat er zoveel geïnvesteerd moet worden om de gemeente in de toekomst op orde te houden, hebben ook wij, eerlijk gezegd, onderschat. In het rapport wordt uitgebreid onderbouwd hoe we de ambtelijke organisatie willen vernieuwen. Er is uitgegaan van een optimale situatie, met een behoorlijk veilige marge. De investering kan achteraf alleen maar meevallen. Maar'', vervolgt hij, ,,ook bij de optie herindeling zal stevig geïnvesteerd moeten worden in personeel. Het is dan van groot belang om diverse diensten in ons dorp te houden, zoals een balie voor zorgtaken, burgerzaken en andere lokale dienstverlening. Bovendien worden in grotere gemeentes als Barneveld veel hogere salarisschalen gehanteerd.''

Volgens Brons is er een nauwgezette berekening gemaakt van de kosten voor een toekomstbestendig Scherpenzeel. ,,Dat gaat geld kosten, dat kan niet anders als je steeds meer taken van de overheid krijgt en fors gaat investeren. Maar het blijft betaalbaar, zeker in vergelijking tot andere gemeenten. Ook hierbij hebben we met alles rekening gehouden, zodat we straks niet voor verrassingen komen te staan. Scherpenzeel is gewend om voorzichtig en spaarzaam om te gaan met geld. Dat zien we terug in de vele goede voorzieningen, de goede, schuldenvrije financiële positie en de volle spaarpot. Dat kunnen maar heel weinig gemeenten zeggen. Ook een herindeling zal meer gaan kosten voor onze inwoners. Het is uit onderzoek van de afgelopen jaren gebleken dat herindeling niet goedkoper wordt voor inwoners. Onze voorzieningen en de zorg zijn van een veel hoger niveau dan in Barneveld. Bij herindeling zullen we daar uiteindelijk op in moeten leveren, omdat de overige inwoners van de gemeente Barneveld daar natuurlijk niet aan mee gaan betalen.''

Brons roept alle Scherpenzelers op te komen naar de inwonersavond op 21 november om op basis van de zogenaamde argumentenkaart, te vinden op de website www.scherpenzeel.nl, een mening te geven over de voorgestelde herindeling.