• Burgemeester Petra Doornenbal van Renswoude: ,,We waren echt stomverbaasd.''

    BDU

Fusie met Scherpenzeel? Renswoude weet van niets

RENSWOUDE ,,Ik wist vanmorgen niet wat me overkwam; het regende appjes op mijn telefoon'', reageert burgemeester Petra Doornenbal van Renswoude vrijdag op berichten in de media dat haar gemeente mogelijk betrokken zou kunnen gaan worden bij een eventuele herindelingsprocedure van de gemeente Scherpenzeel. ,,Wij weten van niks.''

Margreet Hendriks

Doornenbal vertelt dat de berichten voor haar aanleiding waren om meteen contact op te nemen met de provincie Utrecht. Daar bleek echter ook niets bekend van de plannen van de provincie Gelderland om Renswoude te betrekken bij het verkennend onderzoek dat men gaat doen naar mogelijke fusiepartners voor Scherpenzeel. ,,We waren echt stomverbaasd dat onze gemeente door Gedeputeerde Staten van Gelderland in dat verband werd genoemd. De provincie Utrecht heeft hierover dan ook meteen contact opgenomen met het bestuur van de buurprovincie om uitleg te vragen. Inmiddels heb ik ook een telefoontje gehad van de Gelders gedeputeerde Jan Markink. Hij verontschuldigde zich voor het feit dat Renswoude in dit verband genoemd was, omdat dit nooit op deze manier gecommuniceerd had mogen worden.''

Volgens Doornenbal heeft Markink haar uitgelegd dat Gelderland, in het kader van een eventuele ARHI-procedure om Scherpenzeel samen te voegen met Barneveld, ook de mogelijkheden voor samenwerking dient te verkennen bij andere gemeenten in de regio. ,,Dat betekent dat men zich niet alleen gaat oriënteren bij Renswoude, maar dat ook andere omliggende plaatsen zoals Woudenberg, Veenendaal en Ede in het verkennend onderzoek van de provincie Gelderland worden betrokken. Zo'n uitgebreid onderzoek is een wens van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat een eventueel provinciaal initiatief voor herindeling van Scherpenzeel met Barneveld in een bredere context wil afwegen. Het is dus niet zo dat Renswoude op voorhand wordt gezien als serieuze fusiepartner. Dat lijkt me ook niet waarschijnlijk, want Renswoude redt het tot nu toe prima op zichzelf'', aldus de burgemeester. ,,We hebben de laatste twee jaar flinke stappen gezet om onze gemeente te blijven verbeteren. Daarbij werken wij op allerlei terreinen zoals belastingen en uitkeringen intensief samen met de gemeente Veenendaal. Die samenwerking bevalt goed. Ook in de regio proberen wij altijd ons beste beentje voor te zetten om zoveel mogelijk mee te doen. Zo is Renswoude de trekker bij de totstandkoming van de Regionale Energievisie. Onze wethouder Sander van 't Foort is daar superdruk mee; daar zijn we erg trots op. Kortom, ik kan geen enkele reden bedenken waarom wij in beeld zouden zijn voor een fusie. Daar is in elk geval wat ons betreft geen enkele aanleiding voor.''

Dat laatste is ook het standpunt van de provincie Utrecht. In een inmiddels verschenen persverklaring laat het Utrechtse provinciebestuur weten dat hun visie voor Utrechtse gemeenten duidelijk is en staat beschreven in het coalitieakkoord: 'Herindelingen worden niet van bovenaf opgelegd'.

Doornenbal zegt dan ook niet bang te zijn dat de kleine gemeente Renswoude, door Gelderland als een soort 'hub' wordt gezien om het 'gat' richting de grenzen van grotere plaatsen als Veenendaal of Ede te overbruggen. ,,Dat lijkt me mede gezien de uitleg van Markink niet erg waarschijnlijk'', reageert ze. ,,Bovendien, Renswoude is natuurlijk wel een 'prachtig gat'. Daar blijven we graag zelf de baas.''