• Arjan Klaver
  • 5732983_272854_zonneparkgorinchem2018-ceesvdwal_64.jpg

    cees vd wal

Duurzaam beleid onder vuur

SCHERPENZEEL Milieuwethouder Ad van Es mag er vanavond weer tegenaan als zijn kadernotitie Duurzaamheid in de gemeenteraad aan de orde komt.

Over het document, waar de politiek al heel lang reikhalzend naar uitkeek, werden in de Opinieronde al weinig goede woorden gesproken. ,,Een kadernota zonder kaders; daar ben ik snel klaar mee’’, liet PRO-fractievoorzitter Willem Schuur zijn eigen wethouder weten.

De PRO-voorman was niet de enige die teleurgesteld was door het resultaat van meer dan een jaar broeden op een lokaal beleid over duurzaamheid. Ook Marieke van de Beek van coalitiepartner CU constateerde dat er een notitie ligt waarin niets nieuws staat, weinig wordt gezegd en geen concrete voorstellen staan. ,,Als we vragen hadden die te maken hadden met het thema duurzaamheid kregen we altijd te horen dat dit wel aan de orde zou komen in de notitie Duurzaamheid. Er staat veel tekst in de vorm van citaten en verwijzingen in, maar geen antwoorden op vragen zoals aan de slag gaan met zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het stimuleren en faciliteren van een energiecoöperatie, plannen voor een stimuleringsfonds voor het duurzaam aanpassen van oudere woningen et cetera. Dit is zeer matig en niet geschikt voor bespreking in de raad.’’ Ook Chris van den Berg (CDA) en Izaäk van Ekeren (SGP) kraakten de kadernotitie Duurzaamheid als een nietszeggend stuk met een hoog theoretisch gehalte. ,,We hadden een stuk verwacht waarmee we aan de slag konden gaan. Maar waar is de ambitie? Wat gaan we doen?’’, vroeg van Ekeren zich af.

Wethouder Van Es nam kennis van de teleurstelling en zag hier zelfs iets positiefs in. ,,Ik ben er eerlijke gezegd verheugd over, want dit zegt veel over de betrokkenheid van de politiek bij het begrip duurzaamheid’’, aldus de wethouder die het te magere resultaat van zijn inspanningen mede verklaarde door de tijdsdruk die erop lag om nog voor de Kerst met deze nota te komen. ,,Maar we gaan nog aan de slag met een uitvoeringsprogramma, waarin we een aantal concrete dingen gaan benoemen. We kunnen niet alles tegelijk, maar gaan zeker de handen uit de bouwen steken’’, aldus Van Es, die in dit verband nadere informatie beloofde over de plannen tot verduurzaming van Sportpark De Bree en het extra stimuleren van zonnepanelen op daken.

De politiek hoorde het aan, maar leek niet overtuigd dat deze notitie, zoals het college beoogt, ook maar enige duidelijkheid geeft over wat duurzaamheid inhoudt voor de gemeente Scherpenzeel.

p 3

Deze notitie, waarin vooral informatie staat over wat de Verenigde Naties, de landelijke overheid en het regionale bestuur aan doelen hebben op het gebied van duurzaamheid, was in feite niets waard zonder uitvoeringsprogramma, zo werd geoordeeld. PRO, CU, CDA en SGP meenden dat deze notitie beter kon worden teruggenomen om op een later tijdstip, samen met het aangekondigde uitvoeringsprogramma, opnieuw aan de raad te worden aangeboden. Alleen Evert van Loo (GBS) pleitte ervoor om de kadernotitie Duurzaamheid wel op de raadsagenda te plaatsen. ,,Als we die nu terugsturen, duurt het waarschijnlijk nog veel langer voordat we concrete plannen op tafel krijgen’’, schatte hij in. Een uitspraak waarin de wethouder kennelijk een lichtpuntje zag, want ondanks de kritiek vanuit de meerderheid van de politieke fracties staat de kadernotitie Duurzaamheid vanavond gewoon op de agenda van de raadsvergadering.