• Commissaris van de Koning John Berends.

    Provincie Geldeland

Commissaris Berends over fusie: 'We hebben allemaal hetzelfde doel'

SCHERPENZEEL Allebei een eigen persconferentie plannen op exact dezelfde tijd en ook nog eens op twee verschillende locaties in het dorp. De meters uit elkaar liggende visies van het college van b. en w. en Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland over de toekomst van Scherpenzeel konden donderdag bij het provinciale bezoek aan Scherpenzeel eigenlijk niet beter worden geïllustreerd.

Margreet Hendriks

Commissaris van de Koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink maakten hier hun voorgenomen besluit bekend om een procedure te starten voor een fusie van Scherpenzeel met buurgemeente Barneveld. ,,We hebben allemaal hetzelfde doel: een sterk vitaal dorp met een goede toekomst’’, pleitte Berends donderdagavond in de ingelaste extra gemeenteraadsvergadering. Ook bij die beraadslagingen werd echter duidelijk dat de provincie en Scherpenzeel wat betreft de toekomst van Scherpenzeel bepaald niet door één deur kunnen.

De problemen rond de planning van de beide persconferenties ontstonden door de onderlinge afspraak om het nieuws om stipt 13.00 uur naar buiten te brengen. Om elkaar de ruimte te gunnen verklaarde de provincie zich bereid om haar persconferentie in partycentrum Boschzicht met een kwartiertje te vervroegen. Het college toonde zich vervolgens inschikkelijk om zijn persmoment in De Breehoek met een half uurtje uit te stellen om de journalisten in de gelegenheid te stellen verslag te kunnen doen van beide bijeenkomsten. In de Breekhoek was het overigens aanzienlijk minder druk dan even daarvoor in Boschzicht.

ENORME SCHULDENLAST Dat Berends en Markink te gast waren in een hopeloos verdeeld huis werd naarmate de dag vorderde steeds duidelijker. Coalitiepartijen GBS en SGP toonden zich in de raadsvergadering, net als het college eerder op de dag, zwaar teleurgesteld in het voorgenomen besluit van GS om de regie over te gaan nemen voor een gemeentelijke herindeling van Scherpenzeel bij Barneveld. Ze vonden dat de provincie te veel wordt gestuurd op herindeling. ,,Doen wij het hier zo slecht?’’ vroeg SGP-er Maarten Zwankhuizen zich af, die er net als GBS-voorman Henk Brons op wees dat Scherpenzeel er financieel gezien veel beter voorstaat dan menig andere gemeente in Gelderland en wat betreft dienstverlening en het sociaal domein zelfs bovengemiddeld goed scoort. ,,Noem drie redenen waarom wij moeten herindelen met Barneveld?’’ daagde Brons GS uit. ,,Een gemeente die zijn kadernota heeft uitgesteld, waarin raadsfracties zorgen uiten over de financiële positie, een enorme schuldenlast heeft en volgens de BDO-benchmark tot de drie financieel meest slecht presterende gemeenten van Nederland behoort. Hoe kunt u ons verzekeren dat onze inwoners het beter gaan krijgen in Barneveld?

DOOR HET IJS Volgens gedeputeerde Markink gaat het er niet zozeer om dat Scherpenzeel het op dit moment slecht doet, maar kijkt de provincie vooral naar het toekomstperspectief, zowel wat betreft bestuurskracht als financiële vooruitzichten. ,,Daar hebben wij zorgen over. De laatste drie gemeentelijke herindelingen in onze provincie kwamen pas tot stand toen die gemeenten financieel door het ijs zakten. Dat is geen goed uitgangspunt. Deze situatie willen wij voor Scherpenzeel voorkomen’’ aldus Markink die ervan overtuigd zei te zijn dat dorp en de lokale samenleving op termijn beter af is met een fusie.

VERKWIKKENDE BOODSCHAP De woorden van de gedeputeerde waren de oppositie in Scherpenzeel uit het hart gegrepen. ,,Een verkwikkende boodschap na een sombere tijd’’, vond Willem Schuur (PRO). Het gebrek aan bestuurskracht in Scherpenzeel was volgens hem al jarenlang 'beschamend' en volgens hem is een fusie met Barneveld de beste manier om de dienstverlening op orde en betaalbaar te houden. Marieke van de Beek (CU) sloot zich daar van harte bij aan. ,,Samengaan met Barneveld is de beste en enige manier om te waarborgen dat onze inwoners ook in de toekomst krijgen waar ze recht op hebben.’’ CDA-voorman Peter Klaassen zei begrip te hebben voor het besluit van de provincie en blij te zijn met de duidelijkheid.

KADERNOTA Berends en Markink benadrukten dat het definitieve besluit van GS om te koersen op herindeling pas genomen zal worden nadat de gemeenteraad van Scherpenzeel zich op 9 juli zelf heeft uitgesproken over de kadernota.

Beiden zeiden te begrijpen dat de boodschap voor het college en de meerderheid in de raad hard zal zijn aangekomen, maar deden wel een dringend appèl op alle partijen om in het geval van een herindelingsprocedure straks volop te gaan meedenken en meedoen in het proces naar een ‘sterk dorp in een sterke gemeente’.