• De officiële foto van het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders. Rechts GBS-wethouder Henny van Dijk, die dinsdag door de andere collegeleden aan de kant is gezet.

    Gemeente Scherpenzeel

'Collegecrisis is te bizar voor woorden'

SCHERPENZEEL  De collegecrisis die dinsdag is ontstaan rond GBS-wethouder Henny van Dijk kwam voor een aantal politieke partijen letterlijk uit de lucht vallen. ,,Normaal stapt een wethouder zelf op, maar door het college aan de kant gezet worden is volgens mij nog nooit vertoond. Te bizar voor woorden’’, meent SGP-fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen.

 Zwankhuizen vindt het een bedenkelijke en merkwaardige gang van zaken. ,,Kijk, dat deze coalitie al geruime tijd fundamenteel met elkaar oneens is over een voor Scherpenzeel heel belangrijk onderwerp is niet nieuw. Ik heb daarover al eerder opgemerkt dat dit niet goed is voor de geloofwaardigheid. Die rare situatie werd ook onderstreept door de twee raadsvoorstellen voor 9 december die 180 graden van elkaar verschillen. Maar wat er nu is gebeurd in het college brengt het weer tot een nieuwe climax. Wat zit erachter vraag ik mij af. Ik krijg bijna de indruk dat Scherpenzeel opzettelijk gesloopt moet worden. Het geloof in de toekomst was door de verdeeldheid van de afgelopen tijd al tanende, maar kennelijk moet er nog een schepje bovenop zodat ook het laatste restje gaat wegvloeien.’’ Zwankhuizen zegt zich door alle paniek en geruzie niet van de wijs te willen laten brengen. ,,Tot nu toe zien wij als SGP geen aanleiding om de koers van zelfstandigheid, zoals vastgelegd in ons verkiezingsprogramma, te verlaten. Dat het financiële plaatje voor zelfstandigheid nog niet tot drie cijfers achter de komma klopt kan ik mij voorstellen. Aan Barneveld hangt ook een prijskaartje dat nog niet duidelijk is. Maar het hoofd koel houden in dit proces van het kiezen van een richting is kennelijk niet voor iedereen makkelijk.’’ 

GBS-voorman Henk Brons reageert opvallend gelaten op de ontwikkelingen binnen het college. ,,Wat daar is gebeurd is, om het maar voorzichtig uit te drukken, verre van chic. Ik heb er natuurlijk een mening over, maar probeer me er eerlijk gezegd niet al te druk over te maken. Wel vraag ik mij af waarom dit op dit moment gebeurt. Voor het college is het niet nieuw dat Henny een andere mening heeft over de toekomst van Scherpenzeel. Zij heeft ook het collegevoorstel waarin wordt gepleit voor een fusie niet ondersteund. Dus wat is er ineens zo anders dat je de zaak op scherp gaat zetten? Maar goed, ik kan er lang en kort over speculeren: de situatie is wat die is. Ik wil mijn energie liever besteden aan het nemen van een goede beslissing over de toekomst van Scherpenzeel. We zitten niet voor onszelf in het gemeentebestuur, maar om het beste te doen voor de inwoners. Daar gaat wat mij betreft nu vooral de aandacht naar uit.’’   

,,Dat er een keer wat zou gebeuren in een college dat het zo met elkaar oneens is over de toekomstvisie, zat er wel een keer aan te komen. Maar door het moment waarop ben ik toch wel verrast’’, zegt CDA-fractievoorzitter Peter Klaassen. Het hoge spel dat wordt gespeeld rekent Klaassen alle drie de partijen in de coalitie aan. ,,Na al dat gesleutel om maar met elkaar door te akkeren krijg je ineens dit. De hele sfeer rond de besluitvorming over de toekomstvisie wordt op deze manier venijnig.’’

 CU-fractieleider Marieke van de Beek laat weten wethouder Tonnis van Dijk te steunen in wat dinsdag in het college heeft plaatsgevonden. ,,Net als onze wethouder, zijn wij als fractie ook van mening dat de financiële onderbouwing van het initiatiefvoorstel voor GBS is gebaseerd op drijfzand. Nog los van het feit dat er veel 'wensdenken' in zit met betrekking tot besparingen en extra inkomsten, jagen we op deze manier in zeer korte tijd onze financiële reserves er doorheen tot onder het vereiste minimum. Die worden dan ook nog eens volledig besteed aan het op orde brengen en houden van de ambtelijke organisatie, in plaats van dat zij worden besteed aan projecten die de samenleving aangaan en waarvoor door de raad in het verleden is aangegeven geld uit de reserve te willen besteden.''

Van de Beek wijst erop wethouder Henny van Dijk naast portefeuillehouder van het 'toekomst'dossier ook portefeuillehouder Financiën is. ,,Echter, op het moment dat de overige collegeleden aangaven geen vertrouwen te hebben in de financiële onderbouwing, en dat illustreerden met cijfers, was mevrouw Van Dijk in haar functie als wethouder Financiën niet bereid daar zelfs maar naar te kijken, laat staan dit te laten controleren door de financiële afdeling. Dit is onverantwoord. Om die reden is terecht het vertrouwen in haar functioneren opgezegd.''

Willem Schuur, fractieleider van PRO laat ook weten pal achter zijn wethouder Ad van Es te staan. ,,Op basis van alle feiten heeft het college een voorstel ingediend voor herindeling. Dit omdat de extra inzet van ambtenaren structureel gedekt moet worden en ook moet voldoen aan begrotingsregels. Het initiatiefvoorstel van GBS wil een deel van deze extra structurele inzet incidenteel dekken uit winsten nieuwbouwprojecten of algemene reserves. Dat is een korte termijn oplossing waarbij je haast getalsmatig kan berekenen wanneer de gemeente financieel in de problemen gaat komen. Daarnaast gaat er nog meer overheidstaken naar de gemeente komen zoals beschermd wonen en zal de economie ook niet zo goed blijven draaien als nu en kunnen winsten van nieuwbouwprojecten verdampen als sneeuw voor zon. De PRO-fractie staat daarom achter het besluit van onze wethouder van Es om het vertrouwen op te zeggen in wethouder van Dijk nu zij met financiën in haar portefeuille besloten heeft het initiatiefvoorstel van GBS te blijven steunen.'' 

Schuur benadrukt ook dat PRO er vertrouwen in heeft dat bij Barneveld de voorzieningen zoals de bibliotheek beter beschermd zijn dan ,,bij een broze financiële situatie van Scherpenzeel.''