• Per 1 januari 2020 moet in Renswoude betaald worden per keer dat de kliko voor het restafval aan de weg wordt gezet.

    Adriaan Hosang

College wil forse verhoging tarieven afvalstofheffingen

RENSWOUDE De ambities van de gemeente Renswoude op het gebied van duurzaamheid zijn groot.

Drie duurzaamheidsthema's staan centraal, zo stelt wethouder Sander van 't Foort. ,,Zo willen we zelf in onze energievoorziening voorzien, oplossingen bieden tegen te hete zomers en hevige regenval en we willen steeds meer afval gaan scheiden, zodat er minder verbrand hoeft te worden en meer grondstoffen overblijven. Het uiteindelijke doel is Renswoude een stukje groener te krijgen zodat ook onze kleinkinderen – en hun kinderen – kunnen genieten van ons prachtige dorp.'' De ambitie op het thema afval is om in 2020 75 procent afvalscheiding te behalen en nog maximaal 100 kilo restafval per inwoner in te zamelen. Om dit te bereiken, wordt per 1 januari 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Dat brengt kosten met zich mee. Ook externe factoren zorgen ervoor dat de kosten gaan stijgen: recente verhoging sorteer- en transportkosten voor het PMD-afval; hoge vervuilingsgraad van het PMD-afval; en lagere opbrengsten voor het oud-papier.

Om de kosten voor de afvalinzameling- en verwerking te dekken, stelt het college voor om de tarieven voor afvalstofheffingen te verhogen, met gemiddeld 16 procent per huishouden. De gemeenteraad neemt op 10 december een definitief besluit.

In oktober hebben alle inwoners een brief ontvangen over een nieuwe kliko voor het restafval, het gft-afval en een extra kliko voor het PMD-afval. Per 1 januari 2020 moet betaald worden per keer dat de kliko voor het restafval aan de weg wordt gezet. Eind november/begin december worden de inwoners geïnformeerd over de bezorging van de nieuwe kliko's, de nieuwe tarieven afvalstofheffingen en het sluiten van de gemeentewerf en groenstort (Doestterrein) per 1 januari 2020.