• De kandidaat-wethouders van SGP-huize: Gerard van Deelen en Izaak van Ekeren.

    Edward Doelman

Benoeming Scherpenzeelse SGP-wethouders naar volgende week

SCHERPENZEEL De voordracht en benoeming van twee nieuwe parttime SGP-wethouders zal niet zoals beoogd nog deze week plaatsvinden, maar is doorgeschoven naar volgende week. SGP en GBS maakten maandag, tijdens de speciale raadsvergadering over de toekomstvisie, bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de vorming van een nieuwe coalitie. Eigenlijk wilden zij de nieuwe wethouders, Gerard van Deelen en Izaäk van Ekeren, nog dezelfde avond of anders uiterlijk woensdag 11 december benoemd zien. Dat blijkt echter niet haalbaar vanwege de tijd die nodig is voor het afronden van de gebruikelijke integriteitstoets.

Margreet Hendriks

GBS-voorman Henk Brons, die maandagavond behoorlijk wat druk legde op een snelle vorming van het nieuwe college, blijkt zich niet meer zo druk te maken over het uitstel. ,,Natuurlijk, we hadden het graag maandag meteen willen doorzetten. Maar het leidde tot zoveel discussie binnen de raad dat we het toch maar niet wilden doorzetten. De burgemeester wees er terecht op dat de integriteitstoets voor wethouders belangrijk is. We dachten dat deze toets, die niet bij wet verplicht is, ook na de benoeming kon plaatsvinden, hetgeen in het verleden in ons dorp volgens mij ook wel eens eerder is gebeurd. Maar door al die commotie hierover en raadsleden die weigeren in een vertrouwenscommissie plaats te nemen hebben we uiteindelijk maar ingestemd. We hadden graag met een nieuw college in functie op 12 december naar het provinciehuis gegaan voor het gesprek met de Commissaris van de Koning over de wens voor aanstelling van een kroonbenoemde burgemeester. Jammer dat dit niet lukt. Maar die integriteitstoets heeft nu eenmaal even tijd nodig; dat begrijp ik ook wel. Ik heb er vrede mee dat de benoemingen volgende week zullen plaatsvinden. Misschien in een eerder geplande maar later weer geschrapte raadsvergadering op dinsdag 17 december of anders in de reguliere raadsvergadering van donderdag 19 december. Dat zien we wel; op een of twee dagen komt het nu ook niet meer aan.’’

Alvorens de wethoudersbenoemingen kunnen plaatsvinden zal er overigens nog ontslag moeten plaatsvinden van de twee wethouders van CU en PRO. Tonnis van Dijk en Ad van Es zijn weliswaar door hun fractie teruggetrokken als wethouder uit het college, maar de juridische status hiervan zorgde ook maandagavond nog wel voor wat verwarring. Voordat het nieuwe college gevormd kan worden zullen beide ‘oude’ wethouders ofwel zelf formeel hun ontslag moeten aanbieden, dan wel door de raad uit hun functie moeten worden ontheven.