• Margreet Hendriks

Barneveld staat open voor fusie met Scherpenzeel

BARNEVELD De gemeente Barneveld staat open voor een ,,constructief gesprek'' met buurgemeente Scherpenzeel over een gezamenlijke toekomst als één gemeente. Dat laat de gemeente Barneveld donderdagmiddag weten, in reactie op het voorgenomen besluit van de provincie Gelderland over deze herindeling, eerder deze dag.

Wouter van Dijk

Voorwaarde voor die gezamenlijke toekomst is wel dat er in beide gemeenten voldoende draagvlak voor aanwezig is, stelt Barneveld. De provincie koerst aan op een fusie en dat standpunt markeert voor Barneveld de ,,start van een open overleg'' over deze voorgestelde herindeling.

Over de vraag hoe de toekomst van Scherpenzeel eruit moet komen te zien, gaan vooral deze buurgemeente en de provincie Gelderland, stelt Barneveld. Het definitieve besluit over het wel of niet opstarten van de procedure tot herinrichting, moet op dinsdag 14 juli genomen worden, ná de definitieve behandeling van het plan van Scherpenzeel om juist zelfstandig te blijven. Dát plan wordt op donderdag 9 juli voorgelegd aan de Scherpenzeelse gemeenteraad. ,,De uitkomst daarvan is bepalend voor de toekomst van Scherpenzeel en raakt ook onze gemeente'', stelt Barneveld. 

Gaan er straks gesprekken starten ter voorbereiding op een fusie, dan staat Barneveld ,,vanuit goed nabuurschap'' daar open voor. ,,Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de gemeenteraad en de Barnevelders hier intensief bij te betrekken.'' Burgemeester Asje van Dijk: ,,Wij gaan de gesprekken over de gemeentelijke herindeling met Scherpenzeel open en constructief in. We hechten eraan dat er in beide gemeenten draagvlak is voor een gezamenlijke toekomst en dat er snel duidelijkheid komt. Wij willen een herindeling overwegen als deze ook de positie van Barneveld versterkt. Barneveld is een sterke gemeente. Wij hebben meerdere dorpen; ieder met hun eigen karakter die samen de identiteit van Barneveld bepalen. Als een samenvoeging van Scherpenzeel en onze gemeente deze diversiteit verrijkt en versterkt, komt dit ten goede aan de inwoners, bedrijven en instellingen in al onze dorpen.''

Óf er daadwerkelijk voldoende draagvlak is voor de fusie tussen beide gemeenten, is de vraag. In een eerste reactie op het voorgenomen besluit van de provincie liet de gemeente Scherpenzeel al weten ,,uiterst verontwaardigd'' te zijn. Volgens deze gemeente is herindeling voor de provincie een doel op zich geworden, terwijl er volgens wethouder Izaak van Ekeren juist een robuust plan ligt voor behoud van zelfstandigheid. ,,De investeringen in een robuuste organisatie zijn structureel gedekt en in gang gezet. In het sociaal domein presteren we uitzonderlijk goed en er zijn maar weinig gemeenten die op dit moment een beter financieel perspectief kunnen presenteren'', aldus Van Ekeren.

Aan samengaan met Barneveld kleven volgens Scherpenzeel ook enkele risico's, zoals ,,de verontrustende financiële positie van de gemeente Barneveld'' en het ontbreken van Barneveldse garanties over het toekomstige voorzieningenniveau. De gemeente Barneveld stelde eerder juist dat samenvoeging kan zorgen voor 'meer slagkracht'', hetgeen bijdraagt aan een sterke, actieve en betrokken gemeenschap.” Volgens Barneveld zou voor Scherpenzeel geen situatie van een gemeentelijk loket op afstand ontstaan. ,,Wij kennen al loketfuncties als het Centrum Jeugd en Gezin en voorzieningen als een bibliotheek en een muziekschool. Bij een eventuele herindeling is dit wat ons betreft onderwerp van nader onderzoek en invulling.”

De Barneveldse gemeenteraad buigt zich vanavond over het voorgenomen besluit van de provincie Gelderland en over het standpunt van buurgemeente Scherpenzeel.