• Gemeente Scherpenzeel

´Verder bouwen aan zelfstandige toekomst´

SCHERPENZEEL Het college van Scherpenzeel krijgt van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland de ruimte om de keuze van de raad voor een zelfstandige toekomst in de komende maanden nader uit te werken in de kadernota.

Tegelijkertijd start de provincie Gelderland overigens wel alvast een verkenning naar een mogelijke gedwongen herindeling. Die optie houdt de provincie als stok achter de deur voor het geval de maatregelen in de kadernota de provincie niet overtuigen.

OPLUCHTING Het besluit van de provincie, dat donderdagavond werd meegedeeld in een gesprek met Gedeputeerde Staten, zorgde voor de nodige opluchting bij het college. Vorige week leek GS namelijk, getuige een per abuis gepubliceerd verslag, nog niet zo geneigd om in te gaan op het verzoek van Scherpenzeel om de kadernota te bestempelen als ijk-moment voor een definitieve beslissing over de toekomst van de gemeente. Dat de provincie Scherpenzeel hierin tegemoet wil komen is goed gevallen bij het college. ,,We beseffen dat er nog een hoop moeilijke keuzes te maken zijn, maar we gaan, samen met de Scherpenzeelse samenleving, verder bouwen aan een zelfstandige toekomst voor ons prachtige dorp’’, aldus het college in een persbericht.

LAATSTE KANS Gedeputeerde Staten laat weten de kadernota als een laatste kans te zien voor Scherpenzeel om een zelfstandige gemeente te blijven. ,,Voor het Gelders college staat voorop dat de inwoners recht hebben op een gemeente die de eigen taken goed kan uitvoeren en ook in de regio een goede samenwerkingspartner is.’’ Om die reden wil GS het liefst aansturen op een herindeling, tenzij Scherpenzeel laat zien stevig te gaan investeren in eigen kracht. In afwachting van de kadernota kondigt GS aan een verkenning te zullen doen naar een herindeling. Overigens lijkt deze verkenning zich niet te beperken tot een eventuele fusie met Barneveld, maar wordt voor mogelijke oplossingen voor het bestuurskrachtprobleem van de gemeente ook breder gekeken in het gebied rondom Scherpenzeel.

Het college zegt er begrip voor te hebben dat de provincie een gedwongen herindeling als stok achter de deur houdt. ,,Op het moment dat we een zelfstandige toekomst niet voor elkaar kunnen krijgen, is het ook in het belang van ons dorp dat we een andere koers inslaan. Maar wij zijn ervan overtuigd dat zelfstandigheid wel degelijk haalbaar is, ook in de toekomst. Dat gaan we de komende maanden bewijzen.’’