• Foto Van Denderen

Politiek betreurt vertrek Visser; 'snel op zoek naar een nieuwe burgemeester'

SCHERPENZEEL Nog nauwelijks bekomen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, werd de politiek vorige week geconfronteerd met de aankondiging van Ben Visser dat hij ontslag neemt als burgemeester van Scherpenzeel. Zijn vertrek wordt door vrijwel alle fracties in de nieuwe gemeenteraad betreurd, zo blijkt uit de reacties waaruit ook een eensgezind streven naar voren komt om de vacature voor een vaste burgemeester weer zo snel mogelijk te vervullen.

Door Margreet Hendriks 

Het nieuws van het vertrek van Visser kwam voor de politiek kennelijk totaal onverwacht. ,,De SGP-fractie vindt het heel jammer dat onze burgemeester vertrekt'', laat fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen weten. ,,Wij hebben hem gewaardeerd om zijn inzet en betrokkenheid die hij als burgemeester van alle Scherpenzelers heeft laten zien. Uiteraard feliciteren wij hem met zijn nieuwe baan en wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe.'' Margo van de Fliert (CDA) zegt vooral blij te zijn met deze prachtige kans voor de burgemeester. ,,Het is echt een topbaan. Ben is altijd resultaatgericht, mooi dat hij dat samen met zijn bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven kan inzetten.'' Willem Schuur (PRO Scherpenzeel) vertelt het vertrek van Visser te betreuren. ,,Wij hebben hem leren kennen als een bevlogen en gedreven burgemeester. Maar wat voor ambt je ook bekleedt, je moet in het leven de keuzes maken die goed voelen. Wij wensen Ben dan ook veel succes en plezier in zijn nieuwe functie bij Remondis en zijn ervan overtuigd dat hij ook hier zal slagen.'' Ook de fracties van GBS en de ChristenUnie tonen zich verrast door de aankondiging van Visser. CU-fractievoorzitter Marieke van de Beek noemt het door de burgemeester aanvaarden van een andere baan een persoonlijke keuze, die ongetwijfeld is voorafgegaan door veel afwegingen en gevoelens. ,,Dat hij in de huidige situatie een keuze maakt die voor hem, zijn gezondheid en zijn jonge gezin het beste lijkt, vinden wij heel begrijpelijk. Ondanks dat vinden wij het jammer dat zijn burgemeesterschap op deze manier is gelopen en eindigt. Wij waarderen Visser om zijn inzet in de afgelopen jaren, waarin hij zich een doortastend en daadkrachtig burgemeester heeft getoond. Een bestuurder die er niet voor terugdeinsde om zelf ook inhoudelijk met dossiers aan de slag te gaan'', aldus Van de Beek die hierbij verwijst naar onder andere zijn succesvolle interventie om de impasse over een 'paardenwei' bij de nieuwe wijk Heijhorst te doorbreken. ,,Vanzelfsprekend wensen wij de heer Visser en zijn gezin het allerbeste en veel zegen voor de toekomst.''

Waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld, die was benoemd om Visser gedurende zijn ziekteperiode te vervangen, heeft inmiddels in overleg met de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, afgesproken dat zij in ieder geval tot de zomer in Scherpenzeel zal blijven. ,,Tegen die tijd zal het nieuwe college een beetje gesetteld zijn en tevens ook meer duidelijkheid over de vervolgprocedure'' meent de waarnemend burgemeester.

Alle partijen laten weten ervan uit te gaan dat Scherpenzeel binnenkort gewoon weer op zoek gaat naar een nieuwe vaste burgemeester. Volgens Didier Oosterom, plaatsvervangend Chef Kabinet van de commissaris van de Koning in Gelderland, is de provincie voornemens is om op korte termijn met de vertrouwenscommissie van de Scherpenzeelse gemeenteraad in gesprek te gaan over de vervolgprocedure. Op de vraag of commissaris Cornielje het vertrek van Visser zal aangrijpen om opnieuw (zoals destijds ook rond het vertrek van burgemeester Colijn) zal proberen om in Scherpenzeel de discussie over een mogelijke gemeentelijke herindeling aan te zwengelen, gaat Oosterom niet in. ,Het nieuws van het vertrek van Visser is nog erg vers; we moeten dat zowel hier als in Scherpenzeel nog even verwerken. Hoe er in Scherpenzeel tegen de toekomst wordt aangekeken, zal straks in de gesprekken met de vertrouwenscommissie wel duidelijk worden.''

Wat betreft GBS-fractievoorzitter Henk Brons is de toekomstvisie van Scherpenzeel al lang duidelijk: de blijvende zelfstandigheid van de gemeente staat voor hem niet ter discussie ,,Als kleine gemeente doen we het heel goed en daar zal ook het nieuwe gemeentebestuur weer hard aan werken'', aldus Brons die aankondigt dat na de installatie van de nieuwe raad aanstaande donderdag de commissaris van de Koning een verzoek zal krijgen om een gesprek te voeren over de aanstelling van een nieuwe burgemeester. Ook SGP en CDA zeggen voluit achter een zelfstandig Scherpenzeel te staan en te hopen op een snelle vervulling van de vacature. De ChristenUnie en PRO Scherpenzeel scharen zich ook achter een zelfstandig blijvend Scherpenzeel, maar opteren voor een iets behoedzamer aanpak. ,,Voor de toekomst van Scherpenzeel is het nu, nog meer dan het al was, van belang dat er een nieuw college wordt gevormd dat stabiel is, over de juiste kwaliteiten beschikt en voldoende draagvlak heeft in de gemeenteraad. Alleen dan kunnen wij 'Arnhem' ervan overtuigen dat Scherpenzeel nog altijd als zelfstandige gemeente kan functioneren'' meent CU-fractievoorzitter Marieke van de Beek. Willem Schuur van PRO Scherpenzeel denkt dat de nu ontstane situatie geen invloed zal hebben op de zelfstandigheid van het dorp. Wel dringt hij aan op zorgvuldigheid bij de procedure voor het zoeken naar een vervanger voor Visser. ,,Het is goed om eerst te wachten op de installatie van de raad en het nieuwe college. Gelukkig hebben we met Corry van Rhee-Oud Ammerveld een goede waarnemend burgemeester in huis die zorg zal dragen voor een soepele overgang naar een nieuwe burgemeester.''