Plannen voor verbouwing De Schans

WOUDENBERG Zeven jaar na de opening zijn er plannen om een deel van Multifunctioneel centrum De Schans te gaan verbouwen. De voorgenomen verbouwing is het gevolg van de wens van De Woudenbergse Apotheek om zich te vestigen in MFC De Schans, omdat het huidige pand aan de Parklaan niet meer voldoet. De besprekingen over aankoop van een gedeelte van Vallei Wonen zijn in een vergevorderd stadium. ,,De mogelijke vestiging van de Apotheek in MFC De Schans zien wij als een versterking van de reeds aanwezige functies'', zo schrijft de gemeente in een persbericht.

De komst van de apotheek naar De Schans biedt meteen de gelegenheid om aan huisvestingswensen van de huidige gebruikers tegemoet te komen. Huisartsenpraktijk De Schans wil namelijk de huidige praktijkruimte vergroten. Gemeente Woudenberg huurt sinds september 2014 een gedeelte van het kantoor van Vallei Wonen, omdat Loket De Kleine Schans onvoldoende ruimte biedt voor het sociaal team. Vallei Wonen heeft momenteel kantoorruimte over en wil graag bezuinigen op de huisvestingslasten. En gemeente Woudenberg en Vallei Wonen willen graag intensiever samenwerken op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Dit kan door balies en kantoorruimten te delen.

Door huisvesting van de apotheek op De Schans neemt het aantal bezoekers en daarmee de parkeerdruk toe. Daarom worden op De Schans ook extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

De verbouwingsplannen vragen eerst nog een akkoord van de gemeenteraad van Woudenberg en van de toezichthouder van Vallei Wonen. Besluitvorming vindt plaats in november/december 2015. Als de plannen doorgang vinden, dan is de verbouwing naar verwachting in de tweede helft van 2016 gereed.