• Ellen van Elst-Kuijl en Gert van den Dikkenberg bij de plek aan de Groeperlaan/Hoefbladlaan waar de biomassacentrale gaat worden gebouwd.

    Margreet Hendriks

'Waarmee worden we opgezadeld?'

Omwonenden bezorgd over uitstoot biomassacentrale

SCHERPENZEEL Bewoners van de Hoefbladlaan, Groeperlaan en Akkerwindelaan in Scherpenzeel zijn bepaald niet blij met de komst van een (tijdelijke) biomassacentrale in de buurt van hun woningen. Ook de inmiddels aangelegde doorsteek naar de Hopeseweg als voorlopige ontsluiting van het bouwverkeer naar en van Akkerwinde zorgt voor onrust. ,,Het lijkt het circuit Francorchamps wel. Straks helemaal met de uitstoot van de biomassacentrale waarbij van alles en nog wat vrijkomt. Waarmee worden we hier opgezadeld?’’

Ellen van Elst-Kuijl en Gert van den Dikkenberg zeggen ,,goed ziek¨ te zijn van de situatie. ,,Vooral omdat wij als aan- en omwonenden door de gemeente hierover niet of nauwelijks zijn geïnformeerd. We worden gewoon voor een voldongen feit gesteld want de vergunningen zijn rond en niet meer terug te draaien. Straks wonen we naast een stapel zeecontainers met een installatie waarvan inmiddels bekend is dat deze helemaal niet zo duurzaam is als men wil doen geloven. Onderzoek van onder meer Ecofys heeft uitgewezen dat er meer giftige stoffen vrijkomen bij verbranding van hout dan bij gas. De uitstoot van schadelijke koolstofdioxide zou zelfs drie keer zo groot zijn en ook de emissie van zwaveldioxide is de hoogste uit de tabel. Tal van organisaties waarschuwen al langer dat verbranding van biomassa leidt tot een toename van fijnstof, alsof we daarvan in Scherpenzeel al niet genoeg last van hebben. Het is allemaal mooi dat Akkerwinde een gasloze wijk moet worden, maar de bestaande wijk mag daarvoor straks die lucht inademen. Zonder dat we daarin zelfs fatsoenlijk inspraak in hebben gehad.’’

Vooral dat laatste zit Van Elst en Dikkenberg erg hoog. ,,Zowel over de plaatsing van de zogenaamd tijdelijke biomassacentrale op deze locatie als de aanleg van de zogenaamd tijdelijke weg is zijn de direct omwonenden nooit duidelijk op de hoogte gesteld door de gemeente. Men schermt met een informatieavond in april van dit jaar, maar niemand van de Hoefbladlaan en ook meerdere mensen niet aan de Groeperlaan en dit deel van de Akkerwindelaan, hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Dat is belachelijk, want wij wonen er het meest dichtst bij. De gemeente stelt zich op het standpunt dat ze de vergunningaanvraag voor de plaatsing van de biomassacentrale hebben gepubliceerd en dat het nu simpelweg te laat is om daartegen nog bezwaar aan te tekenen. De Omgevingsdienst, waarnaar wij voor verdere informatie werden verwezen, beperkte zich tot het toezenden van de verleende vergunning. Op vragen over met wat voor uitstoot wij straks te maken krijgen kwam het antwoord ‘het zal wel wat stinken’. Ook het wijkplatform Oost kan niks voor ons doen en de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond wil zich niet mengen in het probleem aan de andere kant van het dorp.

Naar aanleiding van een boze brief die een bewoonster van de Groeperlaan heeft gestuurd aan de gemeente is er nu wel een bijeenkomst voor de buurtbewoners toegezegd op dinsdag 1 oktober. Daar kunnen wij hierover dan onze vragen kwijt, maar dat is natuurlijk veel te laat. Wat we daar zeker aan de orde gaan stellen zijn de berekeningen die aan de vergunning ten grondslag liggen. Men oordeelt namelijk dat er voor een verbrandingstoestel van 120 kw met rookgas wanddoorvoeren er een minimale afstand nodig is van 12,8 meter tot andere gevels met ventilatieopeningen. Die norm halen ze wel, maar is wel gebaseerd op een enkele ketel. Volgens de vergunning komen er maar liefst vijf ketels van 120 kw te staan bijeengevoegd in één zeecontainer oftewel 600 kw. In de vergunning wordt verder gesproken over twee zeecontainers voor de opslag van biomassa die naast de installatiecontainer wordt geplaatst en aangegeven dat deze constructie twee keer wordt uitgevoerd. Dus over hoeveel ketels en welke omvang van containerpark praten we nu eigenlijk? En als we het over uitstoot hebben: hoeveel vrachtwagens voor de aanvoer van biomassa rijden er straks over de Hopeseweg naar de centrale die aan de nu nog tijdelijke bouwweg komt te liggen? Een bouwweg die trouwens nu al, ondanks een verbodsbord, ook door veel ander verkeer wordt gebruikt als ontsluitingsweg. Ook zo’n punt waaraan kennelijk niks kan worden gedaan; op klachten kregen we tenminste te horen dat er niet gehandhaafd kon worden omdat het geen openbare weg is. Kortom we lopen op alle fronten vast, maar het gaat hier natuurlijk wel om onze leefomgeving en veiligheid. Onze belangen tellen bij de gemeente kennelijk niet mee.’’

Woordvoerder Mieke Wagensveld laat weten dat de gemeente Scherpenzeel de ontstane onrust om de omwonenden betreurt. De locatie van de buurtwarmte-unit aan de Hopeseweg/Groeperlaan ten behoeve van de nieuwe wijk Akkerwinde is volgens Wagensveld echt tijdelijk omdat de ambitie van de gemeente is om op een nog te kiezen andere locatie in Scherpenzeel een definitieve (grote, red.) centrale te bouwen waarop alle bestaande en nieuw te bouwen woningen alsmede bedrijven kunnen aansluiten. Ten tijde van het aangaan van de afspraken (2018) met Warmtebedrijf Scherpenzeel, onderdeel van MPD die soortgelijke installaties exploiteert in onder meer Ede, was er voor de locatie daarvan sprake van twee opties: locatie Nieuwstraat en locatie Groeperlaan. De laatste had daarbij volgens Wagensveld de voorkeur en kon worden gerealiseerd door de aankoop van een stuk grond tussen de Hopeseweg en de Groeperlaan door de gemeente, mede om er een extra ontsluitingsweg te kunnen aanleggen zoals eerder was beloofd aan de omwonenden van de nieuw te bouwen wijk. Wagensveld bevestigt dat de omwonenden door de gemeente niet actief zijn geïnformeerd over de vergunningsaanvraag van MPD voor de plaatsing van de biomassacentrale aan de Groeperlaan. ,,Bij het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen – waarbij de gemeente niet de aanvrager is – wordt dit niet gedaan. Wel is de aanvraag gepubliceerd bij de officiële bekendmakingen en vervolgens na het in acht nemen van de wettelijke bezwaartermijn van zes weken toegekend.’’ Met betrekking tot de omwonendenavond over de nieuwbouw in Akkerwinde in april meldt Wagensveld dat hiervoor zeker ook een brief is uitgegaan naar de bewoners van de Akkerwindelaan en de Groeperlaan. ,,Helaas is deze brief bij één huishouden aan de Groeperlaan niet bezorgd. De bewoners van de Hoefbladlaan hebben hierover inderdaad geen bericht gehad omdat is ingeschat dat deze bewoners te ver vanaf het plangebied wonen en omdat deze woningen geen (direct) uitzicht hebben op de te realiseren buurtwarmte-unit. Achteraf gezien hadden deze bewoners beter ook uitgenodigd kunnen worden’’ stelt Wagensveld die erop wijst dat er inmiddels een uitnodiging is verzonden aan omwonenden in een brede cirkel voor een informatieavond van Warmtebedrijf Scherpenzeel op 1 oktober aanstaande. ,,De avond is nadrukkelijk bedoeld voor omwonenden, zodat deze hun concrete vragen kunnen stellen. Wij hopen dat deze avond meer duidelijkheid geeft en ook eventuele onduidelijkheid over mogelijke overlast qua rook, geur en transport, kan wegnemen.’’