• Omwonenden denken mee over planvarianten voor het nieuwe bedrijventerrein.

    Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks

Omwonenden: 'Zwarte Land 2 moet van tafel'

SCHERPENZEEL Vanavond zijn ze weer uitgenodigd voor een bijeenkomst met de initiatiefgroep om te praten over de plannen voor de realisatie van bedrijventerrein Zwarte Land 2.

Veel heil in het overleg zien de bewoners van de Stationsweg echter niet. ,,We vinden het prima dat Modiform bezig is met inbreidingsplannen op het bestaande bedrijventerrein 't Zwarte Land, maar niet als dit betekent dat er ook nog bedrijfsbebouwing aan de andere kant van de Stationsweg moet worden neergezet. Zwarte Land 2 moet echt helemaal van tafel.''

ONBEGRIJPELIJK Martijn van Wijk, Jo Beunders, Henk van den Herik en Hans Becx laten er geen twijfel over bestaan dat er met hen en de andere bewoners van het laatste gedeelte van de Stationsweg niet te praten valt over uitbreiding van het bedrijventerrein aan de andere kant van hun straat. ,,Het blijft onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur dit ook maar wil overwegen. We praten hier wel over een entree van het dorp; een dorp waarover we met z'n allen in de Toekomstvisie hebben besloten dat dit een groene en kleinschalige uitstraling moet behouden. Dit rijmt op geen enkele manier met meer bedrijfsbebouwing, hoe kleinschalig ook, in dat prachtige groene gebied rond de Grebbelinie. Nu gaat het nog om een flink terrein na de rotonde, maar je kunt er zeker van zijn dat een dergelijke invulling de deur openzet om in de toekomst ook bebouwing te gaan overwegen in de rest van dit groene gebied richting het dorp. Dat moet je niet willen.''

EENSGEZIND Van Wijk, Beunders, Van den Herik en Becx waren ook al aanwezig op de eerste bijeenkomst met omwonenden die werd georganiseerd door de initiatiefgroep (Modiform, Berkhof en Ondernemersvereniging Scherpenzeel). ,,Door alleen maar te willen praten met direct omwonenden en bijvoorbeeld niet met de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond en andere belaqnghebbenden, lijkt men bezig met een soort verdeel- en heerstactiek. De indruk die wordt gewekt dat er met sommigen van ons wel een compromis te sluiten is, klopt niet. Wij zijn eensgezind tegen de realisatie van een tweede bedrijventerrein aan de Stationsweg. Die plek moet zo blijven. Als je er iets mee wilt doen, doe dan iets maatschappelijks, zoals in de winter een schaatsbaantje aanleggen voor de inwoners.''

GRONDPRIJS ,,Het is allemaal leuk en aardig dat Modiform al zijn activiteiten in Scherpenzeel wil gaan concentreren, maar de vraag is waarom men daarvoor juist deze locatie kiest. Een bedrijf met zoveel verkeersbewegingen zou toch veel beter op een bedrijventerrein aan de snelweg gevestigd kunnen zijn. De reden om voor Scherpenzeel te kiezen is, naar wij hebben begrepen, dat de grondprijs hier goedkoper is. Dat roept dan ook de vraag op of de vasthoudendheid waarmee men kijkt naar uitbreiding aan de andere kant van de Stationsweg ook iets met de grondprijs te maken heeft. Waarom worden er geen alternatieve locaties overwogen waar Scherpenzeelse bedrijven eventueel kunnen uitbreiden?

VIERDE AFSLAG Over dat laatste hebben wij trouwens nog steeds onze twijfels, want tot nu toe bleken er slechts één of twee Scherpenzeelse bedrijven serieus geïnteresseerd in een plek op een nieuw bedrijventerrein. In de structuurvisie van de gemeente worden ook andere zoeklocaties voor extra bedrijventerrein genoemd, waaronder de andere kant van de Ringweg tegenover 't Zwarte Land en aan die zelfde kant tegenover het nieuwe bedrijventerreintje aan de Holleweg, waar zelfs de contouren van een vierde afslag op de rotonde al zijn te zien. Waarom zijn deze alternatieve locaties bij het gemeentebestuur niet meer in beeld? Wij hebben echt de indruk dat het zich helemaal laat leiden door de (commerciële) belangen van de initiatiefgroep bij de ontwikkeling van Zwarte Land 2. Een nieuw bedrijventerrein waarvan wij overigens denken dat Modiform, als het erop aankomt, het niet eens echt nodig heeft, omdat het bestaande Zwarte Land nu en in de nabije toekomst voldoende ruimte kan bieden voor volledige inbreiding. Maar door te claimen dat het bedrijf behoefte blijft houden aan ruimte op Zwarte Land 2 creëert men een aanleiding voor de ontwikkeling van dat gebied.''

Wat de bewoners in het hele verhaal nog het meeste dwars zit, is dat de gemeenteraad en de politiek zich zo afzijdig houdt van alle onrust en tegenstand in het dorp rond de plannen voor Zwarte Land 2 en hierover zelfs niet discussieert. ,,We hebben nu toch al een paar keer ingesproken bij de gemeenteraad, maar men heeft geen enkele intentie om dit punt op de agenda te zetten en er een goed debat over te voeren. Kennelijk heeft men het stuur helemaal in handen gegeven van de initiatiefgroep en wacht men rustig af of die er met de tegenstanders uitkomt. Nou, de omwonenden zitten op dit moment nog steeds op één lijn en dat is geen Zwarte Land 2, maar een blijvend groene entree. Dat zullen we vanavond aan de initiatiefgroep opnieuw duidelijk kenbaar maken.''