• Pixabay

Let op: vannacht gaat de zomertijd in

SCHERPENZEEL Komende nacht gaat de zomertijd in. Om 02.00 uur gaat de klok een uur vooruit. Dat betekent een uurtje minder slaap. En ook dat het vanaf zondag 's ochtends wat later licht wordt en 's avonds wat later donker.

De zomertijd is de tijd die gedurende de zomer wordt gehanteerd. De klok wordt dan één uur vooruit gezet. Dit wordt gedaan omdat in de zomer de zon vroeger opkomt. Door de klok vooruit te zetten loopt de periode van het daglicht en de periode dat mensen wakker zijn het meest gelijk. De zomertijd in de Europese Unie loopt van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

GESCHIEDENIS Eerst werd het dagritme nog aangepast aan de tijd. De dag van de Romeinen begon bijvoorbeeld als de zon opkwam en eindigde als deze weer onder ging. Er kwamen in 1895 en 1907 al verschillende voorstellen, maar het lukte niet om iedereen te overtuigen en dus kwam er geen zomertijd. Pas in de Eerste Wereldoorlog gingen veel landen de zomertijd gebruiken. De oliecrisis zorgde ervoor dat bijna elk Europees land de zomertijd ging gebruiken. Dit kwam vooral omdat we tijdens de zomertijd geld bespaarden. Als het zon schijnt hoeft simpelweg het licht nog niet aan, straatlantaarns en lampen in huis gaan dus later aan.

KRITIEK Veel mensen vinden een uur vooruit erg veel. Doordat de Benelux bijvoorbeeld al 35 minuten op de zonnetijd vooruitloopt is een uur extra best veel. Een ander kritiekpunt van sommige mensen is de moeilijke omschakeling. Kwekers van planten ondervinden hierin problemen. Het klimaat voor het gewas verandert namelijk niet en dus moeten de kwekers hier rekening mee houden. Ook kunnen sommige gedomesticeerde dieren last hebben van de omschakeling naar de zomertijd. Bijvoorbeeld koeien of sommige huisdieren verwachten van hun baasjes op een bepaalde tijd eten en door de zomertijd wordt dit plots veranderd. Dieren in het wild hebben hier uiteraard geen last van. Aangezien zij in het wild niets te maken hebben met zoiets als een klok of tijd. Ook mensen, vooral kinderen en ouderen, passen zich niet meteen aan. In de week na de instelling van de zomertijd lopen deze mensen kans om vermoeid te raken.

De zomertijd 2020 duurt tot zondag 25 oktober.

Bron: kalender-365.nl