• De 3D-tekening van de buurtwarmte-unit aan Groeperlaan.

    Warmtebedrijf Scherpenzeel

Komst buurtwarmte-unit feit

SCHERPENZEEL Veel bewoners kwamen af op de door de gemeente alsnog georganiseerde informatieavond in De Breehoek over de tijdelijke buurtwarmte-unit aan de Groeperlaan ten behoeve van de nieuwe wijk Akkerwinde. Naast boosheid, omdat zij hierover niet of nauwelijks geïnformeerd zijn en alleen de lasten en niet de lusten hebben, was er ook onrust over de mogelijke overlast op het gebied van rook, geur en transport.

Wethouder Tonnis van Dijk begreep dat de buurtbewoners zich afvragen waar zij mee opgezadeld worden nu er een buurtwarmte-unit vlakbij hun huis wordt geplaatst. ,,Wij hadden u eerder moeten informeren. We doen het nu en hopen dat dit niet te laat is", bood de wethouder zijn excuses aan. Hij stelde wel direct dat alles tot nu toe gebeurd is binnen de regels.

TIJDELIJKE VERGUNNING Zowel de weg als het weiland bij de Groeperlaan waar de buurtwarmte-unit komt, hebben in afwijking van het bestemmingsplan een tijdelijke vergunning gekregen voor respectievelijk 3 en 10 jaar. Tijdelijk, omdat op termijn op een andere locatie een grote installatie voor heel Scherpenzeel wordt geplaatst. Deze afwijkingsbevoegdheid heeft de gemeente op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Op de keuze voor de locatie van de buurtwarmte-unit was veel kritiek. Waarom wordt dit niet opgelost in het nieuwbouwplan Akkerwinde, was een veel gestelde vraag. Die bewoners maken er straks ook gebruik van. De gemeente had zich te veel laten leiden door de belangen van de projectontwikkelaar, werd gesteld.

Toen duidelijk werd dat de bouw van de installatie gepland staat voor november nam de discussie over de duurzaamheid van biomassa af en kwamen er praktische vragen, zoals de vraag of de unit meer richting de Hopeseweg geplaatst kon worden. De projectbegeleider van de gemeente, Gé van Tiem, zei toe dit te gaan onderzoeken. Hij gaf wel aan dat vertraging gezien de bouwplanning niet mogelijk is. Het verzoek voor sluiting van de bouwweg in de avonduren bleek niet haalbaar.

OPENHAARDLUCHT Lotte Wander en Rick Timmerman van Warmtebedrijf Scherpenzeel informeerden de bewoners over de nieuwe unit. Deze bestaat uit 4 zeecontainers, 2 met voorraad houtpellets en 2 met respectievelijk 5 en 3 ketels. Onderhoud en bijvullen gebeurt om de 2 à 3 weken. Bij optimale verbranding is er volgens hen geen sprake van uitstoot, rook, roet of geur. Wanneer een nieuwe ketel in het cascadesysteem wordt opgestart, komt er tijdelijk wel een soort openhaardlucht vrij. Vanaf 20 meter is de geluidsoverlast nihil.

Over de toekomst was het verder koffiedik kijken. Het was niet duidelijk wanneer ook bestaande woningen kunnen worden aangesloten en hoelang de buurtwarmte-unit in de wijk blijft. Ook niet wanneer in de toekomst mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van andere duurzamere bronnen als een bodem- of luchtwarmtepomp. De bewoners waren nog niet volledig gerustgesteld. Zij hebben behoefte aan een vervolgafspraak op korte termijn.