• Het nieuwe logo van Regio Foodvalley

    Foodvalley NL

Export Foodvalley stijgt volgens Agrifoodmonitor Ede Wageningen voor derde jaar op rij

RENSWOUDE/SCHERPENZEEL Regio Foodvalley exporteerde in 2018 voor 2,2 miljard euro aan agrifoodgoederen. Van 2010 tot 2018 steeg de export vanuit de Regio met 60 procent. In 2018 had Ede 8.370 banen in de topsector Agrifood en Wageningen had er 7.300. Dit blijkt uit de derde editie van de Agrifoodmonitor Ede-Wageningen. Voor het derde jaar stijgt de export vanuit Regio Foodvalley, de werkgelegenheid in food groeit en het aantal studenten en gediplomeerden neemt toe.

Van 2010 tot 2018 groeide de totale werkgelegenheid fors: in Ede met 5 procent en in Wageningen met 9 procent. Deze toename was groter dan landelijk (4 procent). Van 2010 tot 2018 is het aantal banen in de Agrifood in Wageningen toegenomen met 77 procent van 4140 naar 7.300 banen. Deze toename is grotendeels te danken aan de grote toename in onderzoeks- en ontwikkelingswerk die in die periode verdubbelde.

ONDERZOEK IN WAGENINGEN, HANDEL IN EDE De Agrifood activiteiten in Wageningen en Ede zijn complementair, met in Wageningen een sterke onderzoeks- en ontwikkelingscomponent en in Ede een sterke handelscomponent. Ede had in 2018 in totaal 8370 banen in de topsector Agrifood, waarvan 5590 banen in de handel, 1650 in de primaire landbouw en 1090 in de industrie en 40 in ontwikkeling. Wageningen had in 2018 7.300 banen in de topsector Agrifood, waarvan 4990 banen in ontwikkeling, 1780 in de handel, 320 in industrie en 220 in de primaire landbouw.

Dennis Gudden, wethouder Economie gemeente Wageningen: ,,Gemeente Wageningen, Gemeente Ede en provincie Gelderland werken nauw samen met kennisinstellingen en bedrijven aan blijvende werkgelegenheid en betere Voedingsproducten. Kennisinstellingen zoals de Wageningen Universiteit en het World Food Center in Ede spelen een belangrijke rol in deze ontwikkelingen. De Wageningen Universiteit speelt wereldwijd een grote rol in wetenschappelijk
onderzoek naar voedsel. Het World Food Center wordt straks naast een educatieve 'experience' ook een plaats voor toegepast onderzoek en bedrijvigheid."

BETERE LEVENSKWALITEIT ,,Voedsel betekent veel meer voor onze samenleving dan alleen maar economische groei", vervolgt Leon Meijer (foto), wethouder Food gemeente Ede. ,,Kijk bijvoorbeeld naar het aspect gezondheid, meer
weten over voedsel kan iets betekenen voor de levenskwaliteit van onze inwoners. De grote uitdaging wereldwijd, en ook in deze regio, is de overgang naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Dit staat ook centraal in de Regio Deal Foodvalley die is afgesloten tussen het Rijk en partners in de Regio Foodvalley. We benaderen voedsel als één systeem, waar economie, gezondheid en duurzaamheid bij elkaar komen. Een sterke economie gebaseerd op landbouw en
voedsel, kán niet zonder gezonde inwoners en een gezond klimaat. En een sterke maatschappij waar innovatie plaatsvindt bereik je alleen met een gezonde economie. Het is deze integrale aanpak die resultaten oplevert."