• Het aanvullende budget voor De Breehoek wordt door de gemeenteraad beoordeeld.

    Rinus van Denderen
  • Het budget voor De Breehoek wordt door de gemeenteraad beoordeeld.

    Foto: Margreet Hendriks/BDU

Breehoekbestuur wil extra budget

SCHERPENZEEL Binnenkort moet de raad een beslissing nemen over het voorstel om € 47.000 beschikbaar te stellen voor een 'optimalisatiestudie' naar de huisvesting van het gemeentehuis, de Breehoek en de bibliotheek. Inmiddels blijkt er ook een brief van het bestuur van Stichting De Breehoek te zijn binnengekomen, waarin zij het gemeentebestuur verzoekt om daarnaast ook een aanvullend budget van € 20.000 vrij te maken voor extra inzet van bestuur en directie, en het inhuren van eigen externe (juridische) ondersteuning.

De berekening voor dit extra budget is gebaseerd op 100 uur a € 75/uur voor de vergoeding van extra inzet van bestuur en directie, 100 uur a € 100/uur voor externe (juridische) ondersteuning plus nog een postje overige kosten van € 2.500. Het verzoek is opmerkelijk, omdat de functie van bestuurslid van Stichting De Breehoek in principe onbezoldigd is en de gemeente in het budget voor het verkennend onderzoek al rekening houdt met de inhuur van externe juridische, financiële en bouwkundige ondersteuning voor dit verkennende onderzoek’’

Volgens Breehoekvoorzitter Arine Visser-van de Peut en bestuurslid Gerrit Dijkstra is de timing van hun verzoek niet bedoeld om de kredietaanvraag van het college te ondergraven. ,,Wij zijn bezorgd dat de gemeentelijke huisvesting in het onderzoek op het eerste plan staat, waardoor het dan vanzelf beter zou gaan met De Breehoek. Dat is nog maar de vraag. Wij hebben ook onze eigen insteek en dat betekent dat onze belangen niet per definitie overeen behoeven te komen.’’

Op de vraag of het ieder voor zich willen inhuren van externe expertise niet de indruk wekt dat partijen al bij voorbaat tegenover elkaar staan, benadrukt Visser dat dit niet zo is. ,,Wij vinden een eventuele combinatie van verschillende functies, zoals we het gemeentebestuur ook al eerder hebben laten weten, best een interessante optie om verder te onderzoeken. Misschien komt het wat vertekend over, maar het gevraagde extra budget is niet uitsluitend bedoeld voor de komende fase van de verkennende studie; we lopen eigenlijk meer vooruit op de fase die daar eventueel op gaat volgen, indien de plannen voor een gecombineerde huisvesting nader uitgewerkt moeten worden. Dat willen wij met dit verzoek gewoon tijdig aangeven’’, aldus de vastgoedadvocate die meent dat het Breehoek-bestuur dan vanuit eigen verantwoordelijkheid goed (juridisch) moet worden ondersteund. In de kas van de verlies lijdende Breehoek (het tekort loopt naar verwachting op tot meer dan het dubbele van de jaarlijkse subsidie van € 150.000) zit hiervoor echter geen ruimte, constateert het bestuur. Dat het onbezoldigde bestuur ook zichzelf een vergoeding van € 75/uur wil gaan toekennen voor zijn inzet bij het onderzoek naar een betere en duurzamer inrichting en exploitatie van het Kulturhus door functies te combineren, vindt bestuurslid Gerrit Dijkstra niet zo gek. ,,Er komt veel extra werk op ons af met het maken van een programma van eisen et cetera. De gemeente boekt ook geld in voor de ambtelijke uren die aan het onderzoek worden besteed; dan vind ik het niet zo gek dat wij ook betaald worden voor het extra werk dat wij voor de gemeente moeten gaan verrichten.’’ Elke vergelijking met het in het verleden door de raad zwaar veroordeelde akkefietje met vorige Breehoek-bestuurders die achteraf een rekening indienden voor hun diensten, gaat volgens het voormalig VVD-raadslid mank. ,,Toen kwam de nota achteraf; wij geven het netjes vooraf aan’’, aldus Dijkstra die meent dat er grenzen zijn vrijwilligerswerk. Visser benadrukt daar iets anders in te staan. ,,Wat mij betreft gaat het vooral om dekking van de extra uren die onze betaalde directeur moet maken in verband met het onderzoek. Het is niet zo dat ik nu meteen een rekening ga indienen voor het bijwonen van extra vergaderingen van het Breehoek-bestuur.’’

,,Het bestuur van De Breehoek neemt deze 'optimalisatiestudie' in elk geval serieus en daar zijn we blij mee’’, zegt wethouder Gerard van Deelen desgevraagd in een reactie. Volgens de wethouder is er sprake van goed overleg met het Breehoek-bestuur en zouden beide partijen een eventuele combinatie met het gemeentehuis als een mooie kans zien om de exploitatie van De Breehoek structureel te verbeteren. ,,Dat is een gedeeld belang; niet alleen voor De Breehoek en de gemeente, maar ook voor de vele gebruikers van deze accommodatie’’, constateert Van Deelen.

,,Mocht uit deze eerste verkennende studie blijken dat dit niet haalbaar is, dan heeft het geen zin om nu al budgetten te reserveren voor de complete uitwerking’’, is zijn beoordeling van het verzoek van het Breehoek-bestuur. ,,In deze fase volstaat het budget dat het college aan de raad heeft gevraagd om een beeld te krijgen of deze combinatie ook echt zo kansrijk is als we nu denken. Daar gaan we samen nu druk mee aan de slag.’’