Onderzoek naar sportiviteit van Scherpenzeel

SCHERPENZEEL In het kader van Gelderland Sport! onderzoekt de Gelderse Sport Federatie elke twee jaar het sport- en beweeggedrag van de inwoners van Gelderland. De komende weken worden inwoners van Gelderland tussen de 12 en 80 jaar benaderd door hun gemeente om mee te doen aan dit onderzoek. De gemeente Scherpenzeel werkt ook mee aan dit onderzoek.

In totaal ontvangen drieduizend inwoners een brief van de gemeente om deel te nemen aan het onderzoek. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst invullen. Zo krijgt elke gemeente een goed beeld van de sport- en beweegactiviteiten in Gelderland én waaraan nog behoefte is.

In de Gelderse sportmonitor wordt onderzocht hoe het zit met het sport- en beweeggedrag van de Gelderse inwoners. Hoe vaak sporten en bewegen de inwoners en welke sporten zijn favoriet? Ook wordt gevraagd in hoeverre mensen een gezonde leefstijl naleven. Deze en andere vragen komen terug in het onderzoek. Ook als u niet sport en beweegt is het voor de gemeente interessant als u meedoet aan het onderzoek.