• De leerlingen en personeelsleden van basisschool de Stifthorst.

    Adriaan Hosang
  • Directeur Rick Perfors voor 'De boom van de 7 gewoonten' in de hal van de school.

    Adriaan Hosang

Stifthorst viert 70-jarig jubileum

RENSWOUDE De Christelijke Basisschool de Stifthorst aan de Oude Holleweg in Renswoude bestaat 70 jaar. ,,We wilden dat jubileum niet voorbij laten gaan'', vertelt directeur Rick Perfors. ,,En dus hebben we het met leerlingen, ouders en personeel gevierd. Over vijf jaar wordt het grootser aangepakt.''

Adriaan Hosang

De naam de Stifthorst is in 1973 aan de school gegeven. ,,In Noord kwam een tweede christelijke school, De Borgwal. Voor die tijd stonden we bekend als De school met de Bijbel. Op de plek van het huidige kasteel stond toen een ander kasteel met de naam Stifthorst. Dat was in de dertiende eeuw. Later stond dit kasteel bekend onder de naam Borgwal. De scholen in Renswoude dragen dus de naam van de voorloper van kasteel Renswoude. Het huidige kasteel is in 1654 gebouwd op de fundamenten van wat ooit de Stifthorst was.''

Perfors: ,,De vereniging Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel werd in 1939 opgericht. In 1940 werd de heer Grundlehner het schoolhoofd. Het schoolgebouw was toen bezet door militairen. Daardoor werd eerst les gegeven in de kerk.

Via de gemeente kreeg men het oude gebouw van de Openbare School. Een gebouw dat meer leek een varkenshok dan op een school. Er moest dus een nieuw schoolgebouw komen, dat gebeurde na de oorlog in 1949. Aan de Oude Holleweg kwam een semipermanent gebouw van vijf lokalen. Dat werd op 25 augustus 1949 geopend door burgemeester J.A. Hosang.

EXTRA LOKAAL Rick Perfors: ,,In 1952 telde de school al 216 leerlingen, een extra lokaal was nodig. Toen het lokaal gerealiseerd werd, waren er al 253 leerlingen. Door de bouw in Spikhorst kwamen daar veel jonge gezinnen. Die zorgden voor groei van de school.

Toen de kleuterschool Bambino samenging met de Stifthorst, waren speellokalen nodig. De school heeft heel wat verbouwingen meegemaakt. Het is fijn dat de gemeente altijd met ons heeft meegedacht."

RUIMTE TEKORT In 2004 was er een grote verbouwing waarbij drie extra lokalen werden gerealiseerd. Maar bij oplevering was er al een tekort aan ruimte. In 2007 kwamen er twee kleuterlokalen bij. Toen telde de school 225 leerlingen. Momenteel zijn dat er 169. Perfors: ,,Heel veel jonge gezinnen op Spikhorst uit de wijk zorgden toen voor nieuwe leerlingen. Dat is nu minder."

Naast directeur Rick Perfors telt de school dertien personeelsleden, een administratieve kracht, een conciërge en een assistent. Ook heeft de school een Taalklas, bedoeld voor buitenlandse kinderen waarvoor Nederlands de tweede taal is en een Plusklas, voor meer uitdagend onderwijs voor leerlingen van de Viermasterscholen.

THE LEADER IN ME SLAAT AAN Met enige trots vertelt Rick Persfors over 'De boom van de zeven gewoonten' van The Leader in Me, een project waarbij kinderen doelen leren stellen, een vinding van Stephen Covey. Rick Perfors: ,,Voor we van start gingen waren er gesprekken waar ook de ouders bij waren. Er is gekeken naar waar een kind goed of minder goed in was. Opzet is de motivatie van het leren vergroten en het kind een stukje eigen verantwoordelijkheid geven."

,,Bij gewoonte 1 kom je 'Wees proactief' tegen waarbij kinderen een eigen keuze maken. Bij gewoonte 2, 'Begin met het einddoel voor ogen', wordt een plan gemaakt. Bij gewoonte 3 'Belangrijke zaken eerst' leren kinderen om prioriteiten te stellen door eerst te werken en dan te spelen.

Via gewoonte 4 'Denk Win-Win' wordt gewezen op het zoeken naar voordeel voor iedereen. Bij gewoonte 5 'Eerst begrijpen, dan begrepen worden' centraal, dus luister voordat je praat.

Gewoonte 6 stimuleert goed samenwerken door synergie te creëren, want samen is beter. Tot slot, Gewoonte 7 stimuleert de leerling om ook goed voor jezelf te zorgen. Ofwel: 'houd de zaag scherp', want evenwicht voelt het best.''

,,Dit jaar hebben we een Nieuwjaarsborrel georganiseerd in onze school voor de personeelsleden van De Viermasterscholen. Leerlingen van onze school moesten alles regelen dus de mensen ontvangen, zorgen voor de drankjes, de hapjes enzovoort", aldus Perfors. ,,Het was een genot om te zien hoe goed dat ging."

BALANS EN CONTROLE Op de Stifthorst is ook een Mediatheek. Vier scholieren zijn hiervoor verantwoordelijk. Perfors: ,,Het gaat perfect. Je ziet kinderen opbloeien en gemotiveerd raken om zaken aan te pakken. Het werkt boven verwachting. Het rendement is heel hoog. Vier leerkrachten runnen speciaal het zogenaamde Lighthouse team.

Vergeet niet: The Leader in Me gaat niet over de baas willen spelen, maar over je zelf onder controle houden, iedereen willen bereiken maar ook in balans houden."