• Margreet Hendriks

Nieuwe 'wei' voor ouderen Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Gemeente en Ena willen op een weiland aan de Koepellaan tijdelijke woonunits gaan plaatsen voor huisvesting van de bewoners van Huis in de Wei gedurende de renovatieperiode van het verzorgingshuis. Dit nieuws maakte wethouder Henk Vreeswijk vorige week bekend tijdens een bijeenkomst van bewoners en familieleden in Huis in de Wei. 

Margreet Hendriks

Nadat meerdere locaties zijn onderzocht is het weiland aan de Koepellaan, ter hoogte van de Nieuwstraat, volgens Vreeswijk als beste oplossing uit de bus gekomen. ,,De grond is eigendom van de gemeente en de plek was al een beoogde locatie om in de toekomst woningbouw te realiseren. De locatie ligt bovendien relatief dichtbij Huis in de Wei, wat makkelijk is voor familie en personeelsleden. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de bewoners van het verzorgingshuis in Scherpenzeel kunnen blijven wonen. Men hoeft tijdens de renovatie van Huis in de Wei niet te verhuizen naar een buurgemeente. Ik kreeg de indruk dat men vooral met dat laatste erg blij is.''

Met de bekendmaking van deze oplossing lijkt een eind gekomen aan een lange periode van onzekerheid omtrent de tijdelijke huisvesting van de bewoners van Huis in de Wei. Aanvankelijk was het plan om de bewoners tijdens de verbouwing, waarmee ongeveer een jaar gemoeid zal zijn, onder te brengen in een tijdelijke locatie van verpleeghuis Norschoten aan de Amersfoortsestraat in Barneveld. Afgelopen voorjaar werd door zorggroep Ena nog gemeld dat de verhuizing naar Barneveld gepland stond voor begin 2016. Kort daarna kwam echter het bericht dat de locatie van Norschoten was verkocht aan een stichting en de (tijdelijke) units plaats moesten maken voor de bouw van een nieuw woonzorgcomplex voor ouderen. Ena-directeur Arjan Kiers zei destijds verrast te zijn door deze ontwikkeling, waardoor men ineens op zoek moest gaan naar een andere geschikte locatie. Deze lijkt nu gevonden. Hoewel er vanuit werd gegaan dat Ena de tijdelijke woonunits van Norschoten zou overnemen om te verplaatsen naar een andere locatie, blijkt dat niet het geval te zijn. ,,Die woonunits werden gehuurd van een bedrijf en zijn inmiddels overgegaan naar het COA voor huisvesting van asielzoekers'', bevestigt Vreeswijk. ,,Ena is dan ook momenteel druk op zoek naar vervangende units.''

De wethouder zegt ervan uit te gaan dat het Ena - ondanks de grote vraag naar dit soort tijdelijke huisvesting in verband met de aanhoudende instroom van vluchtelingen - gaat lukken om andere tijdelijke woonunits te vinden. ,,Ik hoop het ook, want inmiddels hebben we met de uitvoering van Plan Weijdelaer al weer een jaar vertraging opgelopen. In de afgelopen tijd heb ik nog meerdere keren geopperd of het toch niet beter zou zijn om de bouwvolgorde van Plan Weijdelaer om te keren en eerst de appartementen neer te zetten zodat deze gebruikt kunnen worden voor tijdelijke huisvesting. Dat blijkt echter niet mogelijk omdat de nieuwe woningen geen zorgwoningen worden en daar ook niet op zijn ingericht. De huisvesting in tijdelijke woonunits is dus de enige optie. Ik heb inmiddels wel aangegeven dat dit in Scherpenzeel moet gebeuren of anders niet. De bewoners moeten nu de zekerheid hebben dat zij in hun eigen plaats kunnen blijven wonen.''

De planning is om de grond aan de Koepellaan in juli bouwrijp te hebben, zodat na de zomervakantie kan worden gestart met de plaatsing van de tijdelijke woonunits. Als alles voorspoedig verloopt kan de verhuizing van bewoners dan tegen het einde van 2016 gaan plaatsvinden. De bewoners van de aanleunwoningen hoeven tijdens de renovatie niet te verhuizen. Ook de verpleegafdelingen in de units achter Huis in de Wei blijven tijdens de renovatie gewoon functioneren. Alle kosten van de tijdelijke huisvesting komen volgens Vreeswijk in principe voor rekening van Ena. Alleen aan het bouwrijp maken zal de gemeente volgens de wethouder iets meebetalen. ,,Het gaat dan met name om het naar voren halen van uitgaven die we daar op termijn toch moeten gaan doen voor woningbouw, zoals de aanleg van het eerste stuk riolering.''

De omwonenden van de Koepellaan zijn inmiddels door de gemeente per brief ingelicht over de plannen. Volgende week wordt er ook een informatieavond gehouden voor de buurt. Vreeswijk benadrukt dat het de bedoeling is dat de tijdelijke woonunits weer van het weiland verdwijnen als Huis in de Wei klaar is. ,,Er zijn dus geen plannen om deze huisvesting daarna bijvoorbeeld te gaan gebruiken voor het onderbrengen van andere doelgroepen, zoals asielzoekers. We gaan uit van een vergunning voor de duur van circa een jaar.'' De wethouder zegt te hopen dat de omwonenden steun zullen geven aan de plannen. ,,Het gaat erom dat we onze ouderen een fijn plekje kunnen geven in ons dorp tijdens de verbouwing. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar tegen zou willen zijn.''