Nieuwe waarnemend burgemeester Harry de Vries heeft het nodige te bewijzen

SCHERPENZEEL Harry de Vries is met ingang van 16 januari door de commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, benoemd tot de nieuwe waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. De opvolger van Corry van Rhee-Oud Ammerveld, die per die datum waarnemend burgemeester van Druten wordt, laat weten veel zin te hebben in zijn nieuwe functie. Daarin lijkt hij ook het nodige te bewijzen hebben, want de 62-jarige CDA-er sleept namelijk een nogal besproken verleden met zich mee.

De Vries, woonachtig te Nijmegen, was tot 1 januari 2019 waarnemend burgemeester van de gemeente Neerijnen. Die gemeente is per die datum samen met de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal opgegaan in de nieuwe gemeente West Betuwe. Daarvoor was De Vries onder meer zes jaar burgemeester in de gemeente Lingewaard. Daar legde hij zijn functie in oktober 2012 met onmiddellijke ingang neer, omdat hij zich schuldig bleek te hebben gemaakt aan het sjoemelen met en vervalsen van declaraties van reiskosten. Eerder had hij de gemeente ook al een bedrag van bijna 5.000 euro moeten terugbetalen aan te veel gedeclareerde telefoonkosten. De Vries, die bij zijn vertrek in eerste instantie met ziekteverlof ging en pas enkele maanden later ontslag nam uit zijn functie, werd in 2013 door het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een boete vanwege oplichting en valsheid in geschrifte. De schade had hij overigens inmiddels terugbetaald aan de gemeente.

,,Mensen maken fouten en ik heb in het verleden fouten gemaakt'', erkent De Vries. ,,Ik heb daar ook de consequenties van genomen. Maar volgens commissaris Cornielje verdient ieder mens ook een nieuwe kans. Die heb ik gekregen toen ik in 2016 door hem werd benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Neerijnen. Bij mijn afscheid per 1 januari heb ik alleen maar complimenten gekregen. 'Zo'n burgemeester gun je iedere gemeente' werd zelfs door een van de fractievoorzitters gezegd.''

Gevraagd naar hoe zij aankijken tegen de door de commissaris aan hen voorgestelde nieuwe waarnemend burgemeester van Scherpenzeel gaven de fractievoorzitters van de politieke partijen via waarnemend voorzitter van de raad, Maarten Zwankhuizen, een gezamenlijke verklaring af. ,,De Vries is de afgelopen drie jaar als waarnemend burgemeester werkzaam geweest in Neerijnen, tot volle tevredenheid van de inwoners en de gemeenteraad daar. Natuurlijk hebben we kennis genomen van iets wat zes jaar geleden heeft gespeeld in een andere gemeente waar hij toen burgemeester was. We hebben als fractievoorzitters hierover gesproken met zowel de commissaris als Harry de Vries zelf. Het resultaat daarvan is dat we als fractievoorzitters unaniem achter deze kandidaat staan en hem als tijdelijk burgemeester in Scherpenzeel verwelkomen.''

De Vries zegt uit te kijken naar zijn nieuwe functie in Scherpenzeel, dat hij betitelt als 'een mooi dorp'. ,,Net als in Neerijnen zal ik ook in Scherpenzeel mijn uiterste best gaan doen om een zichtbare burgemeester te zijn. Dat betekent dat ik veelvuldig contact wil hebben met inwoners en bedrijven. Men zal mij overal tegenkomen. Of het nu op straat is, tijdens plaatselijke evenementen of bij verenigingen en kerken. Ik ben een mensen-mens. Die contacten vind ik ook het mooie aan het ambt van burgemeester. Daarnaast heb ik gewoon mijn hart verpand aan de publieke zaak. Het besturen van een gemeente is een uitdaging, met name omdat er steeds meer taken op de gemeenten af komen. Niet alleen het sociaal domein of de nieuwe omgevingswet, maar ook het klimaatakkoord. Dat laatste zal denk ik de allergrootste uitdaging worden voor gemeenten. Omdat er veel zal worden gevraagd van de bestuurskracht van de gemeente, zal er goed moeten worden gekeken naar wat je zelf kunt en voor welke zaken je samenwerking met anderen moet aangaan. Er gaat veel worden gevraagd van de bestuurskracht van de gemeenten. Over of je dat aankan, moet je als bestuur een eerlijke mening gaan vormen.''