• Margreet Hendriks

Nieuwe prestatieafspraken met Woonstede

SCHERPENZEEL De onderhandelingen waren niet makkelijk geweest en tot op het allerlaatste moment moesten er nog wat punten en komma's op de goede plek worden gezet. Niettemin was de ondertekening van de nieuwe prestatieafspraken met woningcorporatie Woonstede op het gemeentehuis een bijeenkomst met een feestelijke tintje. 

 

Wethouder Margo van de Fliert had gezorgd voor een taartje bij de koffie. Een geste die directeur bestuurder Marian Teer van woningcorporatie Woonstede en Wim Kok van Huurdersbond Ede en omstreken bijzonder waardeerden.

FLINK DISCUSSIEPUNT Van de Fliert zei blij te zijn dat alle partijen wilden tekenen voor het onderhandelingsresultaat, waarvoor de gemeenteraad eerder de kaders heeft vastgesteld. De prestatieafspraken hebben betrekking op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, alsmede op nieuwbouw, de kwaliteit van woningen en de leefbaarheid in buurten. Concrete afspraken zijn gemaakt over aantallen en type te bouwen sociale huurwoningen, de periode waarin deze moeten worden gerealiseerd en duurzaamheid. Met name de wensen van de gemeente Scherpenzeel ten aanzien van duurzaam bouwen bleek nog wel een flink discussiepunt te zijn geweest met de Huurdersbond. ,,Over de aantallen sociale huurwoningen in Scherpenzeel hebben wij eigenlijk nooit opmerkingen, maar de eisen van de gemeente op het gebied van duurzaam bouwen gaan wel erg ver'', vond Wim Kok. De vertegenwoordiger van de Huurdersbond wees erop dat er nog wel wat af te dingen valt op de uiteindelijke opbrengsten van duurzaam bouwen, terwijl de investeringen aanzienlijk zijn. Investeringen waarvan de rekening volgens Kok linksom of rechtsom terechtkomt bij de huurders van Woonstede. ,,Oftewel de groep die toch al de minste draagkracht heeft.''

 

DUURZAAM BOUWEN Zowel wethouder Van de Fliert als Woonstede-directeur Teer lieten weten blij te zijn dat de Huurdersbond uiteindelijk toch heeft ingestemd met de nieuwe prestatieafspraken ten aanzien van duurzaam bouwen. Overeengekomen is om van de woningbouwprojecten aan de Parklaan (24 appartementen) en aan de Bruinhorsterlaan (10 woningen) pilots te maken voor duurzaam bouwen. De nieuwe woningen krijgen een laag energieverbruik en geen gas-aansluiting. Daarmee ligt de duurzaamheidambitie hoger dan die in het bouwbesluit en hoger dan wordt geëist in het bestemmingsplan. Aan de hand van deze projecten gaan de drie partijen de kosten en baten met betrekking tot woonlasten voor de huurders en voor het klimaat in beeld brengen. Wethouder Van de Fliert benadrukte nogmaals dat een hoge duurzaamheidambitie een belangrijke wens is van de Scherpenzeelse gemeenteraad. Het belang daarvan wordt nu in de prestatieafspraken door alle drie partijen onderkent.

In de prestatieafspraken is verder vastgelegd dat partijen streven naar een toename van het aantal sociale huurwoningen in Scherpenzeel, uitgaand van de omvang van de primaire doelgroep en de groeiprognose van de gemeente. De huidige plannen van Woonstede resultaren in de periode tot en met 2022 in een netto groei van 82 woningen en 29 kamers.

Deze kamers en 27 van de 82 woningen worden overigens volledig toegewezen aan (oud) bewoners van Huis in de Wei en zijn daardoor niet beschikbaar voor de groeiprognose van de gemeente.