Nieuwe outfit voor boa's

SCHERPENZEEL - De toezichthouders openbare ruimte (boa's) van de gemeenten Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk zijn in het nieuw gestoken. ,,Met het nieuwe uniform voldoen ze aan nieuwe landelijke normen'', meldt Bertil Rebel, woordvoerder van de gemeente Barneveld. ,,Het nieuwe uniform is ook een gevolg van meer en bredere taken die zij hebben gekregen.''

De toezichthouders van Scherpenzeel, Nijkerk en Barneveld werken sinds een jaar nauw samen. Door deze samenwerking wordt volgens Rebel de slagkracht vergroot en de kwetsbaarheid verminderd.

Barneveld beschikt over zeven boa's, Nijkerk heeft er drie en Scherpenzeel twee. Daarnaast wordt gewerkt met drie vrijwillige boa's. ,,Dit zijn mensen die in het bezit zijn van een boa-diploma en één of meer avonden in de week een dienst meedraaien. De toezichthouders werken nauw samen met de politie.''

De toezichthouders houden zich onder meer bezig met parkeertoezicht, controles bij evenementen en toezicht op de regelgeving voor de drank- en horecawet. Ook maken ze dagelijks controlerondes. Rebel: ,,Ze letten daarbij op zaken die binnen de openbare ruimte niet zijn toegestaan. Vaak gaat het dan om zwerfafval, onbeheerd achtergelaten voertuigen, overlast door huisdieren, graffiti en achtergelaten fietsen.''