• Margreet Hendriks

Nieuwe gemeentesecretaris

SCHERPENZEEL Na een vrij lange periode met interimmers heeft Scherpenzeel sinds vorige week weer een vaste gemeentesecretaris.

Margreet Hendriks

Wilma van de Werken (56 jaar) is benoemd op de post van eerste adviseur van het college en ook directeur van de ambtelijke organisatie. Een baan waar ze veel zin in heeft, zo blijkt tijdens het gesprek met deze krant aan het eind van haar eerste werkweek.

 

KWETSBAARHEID De nieuwe gemeentesecretaris kan de mouwen opstropen, want er liggen een paar flinke klussen voor haar klaar. Zo wil het gemeentebestuur vaart zetten achter de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Door de bescheiden omvang van de gemeente en de toenemende overdracht van allerlei taken door het Rijk, is er zorg over de kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat.

Om al het werk goed te kunnen blijven uitvoeren, moet een strategie worden bedacht voor de manier waarop de organisatie zich in de komende jaren moet gaan ontwikkelen en op welke terreinen er samenwerking moet of kan worden gezocht met andere gemeenten.

HUISVESTING Daaraan gekoppeld zal ook worden gekeken naar de meest wenselijke en passende gemeentelijke huisvesting. ,,Een heerlijke uitdaging'', vindt Van de Werken, die met name op dit soort dossiers een behoorlijke bagage blijkt mee te brengen. De van oorsprong Zaltbommelse, die in Utrecht sociale geografie studeerde en na een aantal jaren in het onderwijs via een traineeschap in het overheidsmanagement terechtkwam, heeft in haar loopbaan dit soort trajecten al eerder begeleid.

Zo werkte zij onder meer als afdelingshoofd en financieel beleidsmedewerker bij de gemeente Utrecht en als directeur en plaatsvervangend gemeentesecretaris in de gemeente Wijk bij Duurstede; de plaats waar zij inmiddels ook al vele jaren woont. ,,We zijn ooit in Wijk bij Duurstede terechtgekomen, omdat we het een fijne plek vonden om onze twee kinderen groot te brengen'', vertelt Van de Werken, die haar echtgenoot, eveneens sociaal geograaf, tijdens haar studie in Utrecht ontmoette ,,Onze zoon en dochter, inmiddels 21 en 24, wonen nu allebei trouwens weer in Utrecht, maar mijn man en ik hebben het er nog steeds naar onze zin.''

OPEN CULTUUR Van de Werken zegt ook veel van de sfeer van haar woonplaats te herkennen in Scherpenzeel. ,,Ik heb hier samen met mijn man op een zaterdag al eens een rondje dorp gedaan en wij waren echt aangenaam verrast. Voor een kleine plaats heeft Scherpenzeel een heel goed voorzieningenniveau en ook mooie winkelvoorzieningen; alles is er eigenlijk. Als je hier rondloopt, merk je ook dat er saamhorigheid is bij de inwoners. Ik vind de sfeer hier echt uitnodigend.''

Een goede kennismaking met de plaats waarin zij als gemeentesecretaris aan de slag gaat, vindt Wilma van de Werken belangrijk. ,,Ook een ambtelijke organisatie moet betrokken zijn bij de samenleving. Weten wat er speelt en leeft is belangrijk om de inwoners goed van dienst te kunnen zijn. Ik houd van een open cultuur, want we hebben elkaar nodig.

In Wijk bij Duurstede hebben we bijvoorbeeld een afvaardiging van inwoners op basis van consensus zelf een nieuw plan laten maken voor de inrichting van de markt. Binnen de kaders die de raad hiervoor had vastgesteld, konden zij hierin hun eigen keuzes maken. Ik ben er echt trots op als zo'n interactief proces succesvol wordt afgerond; dan heb je samen iets tot stand gebracht.''

MODERNISEREN Van de Werken hoopt met haar ervaring in andere gemeenten in elk geval wat te kunnen toevoegen in Scherpenzeel. ,,Wijk bij Duurstede is weliswaar ietsje groter dan Scherpenzeel, maar ook daar speelt de kwetsbaarheid van een kleine organisatie, de noodzaak tot samenwerking en krachtenbundeling met andere gemeenten. Lange tijd is er ook gewerkt aan een fusie met buurgemeente Houten. Toen deze uiteindelijk niet doorging, moest er ook weer gewerkt worden aan een toekomstbestendige kleine organisatie. Het klaren van deze klus was voor mij het sein om op zoek te gaan naar iets nieuws. Op dat moment kwam Scherpenzeel op mijn pad. Ik heb echt zin in deze baan. Mijn voorganger, interim-secretaris Meine Bruinsma, heeft al goede aanzetten gegeven voor doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en ik ga er graag verder mee aan de slag om deze te moderniseren. Voor een aantal vraagstukken zal samenwerking met andere gemeenten steeds belangrijker worden. Aan de kant van de Utrechtse Heuvelrug heb ik vanuit Wijk bij Duurstede al veel contacten en ik heb inmiddels ook de eerste kennismaking met Regio FoodValley achter de rug. Verbinding en van elkaar leren vind ik waardevol. Dat geldt ook voor de lokale samenleving. Als ambtelijke organisatie weten wat er leeft en dit ook goed vertalen naar de politiek. Ik zal in de komende tijd zeker  wat vaker op pad gaan in Scherpenzeel.''