Nieuwbouw Glashorst pakt duurder uit

SCHERPENZEEL Terwijl het Scherpenzeelse college en de gemeenteraad elkaar nog in de haren vliegen over de grote tekorten op de gemeentelijke begroting in de Kadernota, lijkt een volgende tegenvaller zich al weer aan te dienen. De nieuwbouwkosten van de Glashorstschool pakken namelijk fors duurder uit dan werd aangenomen.

Door Margreet Hendriks

,,We hebben het college inmiddels een brief geschreven met het verzoek om een ruimere bijdrage'' vertelt Henk Jonker, directeur van de overkoepelende organisatie VPCO de Viermaster. ,,Volgens de normvergoeding krijgen we zo'n 1,9 miljoen euro voor de bouw van de school. Zoals het er nu naar uitziet zullen de bouwkosten van de school echter al snel zo'n 600.000 tot 700.000 euro hoger gaan uitpakken.'' Voor het gat in de bouwbegroting zijn volgens Jonker meerdere oorzaken aan te wijzen. ,,Om te beginnen is het ons toegewezen budget gebaseerd op het normbedrag 2015. Daarvan is inmiddels ook landelijk al vastgesteld dat dit eigenlijk niet toereikend is voor de bouw van een schoolgebouw. Aangezien we waarschijnlijk pas in 2017 kunnen gaan bouwen zou een budget op basis van het normbedrag 2016 of 2017 eigenlijk veel realistischer zijn. Daarnaast zijn de bouwkosten inmiddels flink gestegen en moet het nieuwe gebouw aan hogere eisen voldoen. Ook vanuit de gemeente is er nog een specifieke wens bij ons neergelegd in de vorm van het realiseren van een speellokaal dat geschikt is voor de groepen 3 en 4.´´

Tel daarbij op dat wij daarnaast graag een duurzaam gebouw willen gaan neerzetten dat qua vormgeving moet passen bij de omgeving van de school en dan loop je met de kosten al snel uit de pas.''Jonker benadrukt dat het geenszins de bedoeling is van het schoolbestuur om de volledige rekening van de meerkosten neer te leggen bij de gemeente. ,,Natuurlijk zijn ook wij bereid om fors te investeren in dit nieuwe schoolgebouw; dan heb ik het echt over tonnen. Het zou alleen mooi zijn als de gemeente ook een steentje zou willen bijdragen. Andere gemeenten, zoals Barneveld, geven bijvoorbeeld standaard 15 procent duurzaamheidtoeslag op het budget voor de bouw van een school. Ik begrijp dat dit in Scherpenzeel een beetje anders ligt, maar een handreiking in de vorm van het hanteren van meer actuele normbedragen, zouden wij zeer op prijs stellen.'' Een exact bedrag heeft het schoolbestuur volgens Jonker in de brief niet gevraagd, ,,Maar met 1 of 2 ton extra kunnen ze ons echt heel blij maken.''