• Margreet Hendriks

Nieuw college Scherpenzeel klaar voor de start

SCHERPENZEEL De Scherpenzeelse gemeenteraad heeft donderdagavond de wethouders van het nieuwe college van b. en w. benoemd. Henk Vreeswijk (namens GBS), Tonnis van Dijk (CU) en Ad van Es (PRO) werden gekozen met respectievelijk 7, 10 en 12 stemmen voor.


De stemaantallen weerspiegelen dat er van raadsbrede steun voor de nieuw gevormde coalitie geen sprake was. SGP en CDA hadden kritiek op de inhoud van het coalitieakkoord dat zij op veel punten vaag en weinig concreet vonden. Ook hekelden deze partijen de keuze om oud SGP-wethouder Henk Vreeswijk tijdelijk namens GBS als vervanger te laten optreden van hun beoogd wethouder, Henny van Dijk-van Ommering, die vanwege een noodzakelijke medische ingreep voorlopig nog niet kan aantreden.


'Ongeloofwaardig' betitelde SGP-voorman Maarten Zwankhuizen deze kandidatuur van hun oud-bestuurder namens GBS en wees erop dat het juist deze wethouder was die in de afgelopen raadsperiode vaak onder vuur nam. CDA-fractievoorzitter Margo van de Fliert vond het belachelijk dat het nieuwe college met een weer vrijwel op volle sterkte operend ambtenarenapparaat en met een vrij beleidsarme aanloopperiode in zicht, niet een paar maanden zonder een derde wethouder zou kunnen. ,,Voor een soap hoef je geen TV in huis te hebben; die kun je hier ook in de raadszaal zien.'' Beide partijen onderstreepten hun standpunt
door tegen het coalitieakkoord te stemmen en de blanco stemmen op wethouderskandidaten Vreeswijk en Van Dijk.


Coalitiepartners GBS, CU en PRO toonden zich daarentegen trots op hun akkoord en de gepresenteerde wethoudersploeg. Zij lieten weten niet te kunnen wachten om daarmee aan de slag te gaan.