• Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap komt met onttrekkingsverbod oppervlaktewater

SCHERPENZEEL Vanaf maandag 18 mei 2020 geldt er in grote delen van het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater. Dat meldt het waterschap donderdagmiddag.

,,Het droogvallen van oppervlaktewateren zoals beken en sloten en daling van het grondwaterpeil leidt tot allerlei ongewenste effecten. Bijvoorbeeld een verslechtering van de waterkwaliteit, dode vissen en schade aan natuur, landbouw, gebouwen en infrastructuur", aldus het waterschap. ,,Om deze schade zoveel mogelijk te beperken en de grondwaterstand zo lang mogelijk op peil te houden, mag er daarom in die gebieden vanaf 18 mei geen oppervlaktewater meer onttrokken worden in grote delen van het beheergebied."

Het gebied waarop het verbod van toepassing is, zijn de sloten, beken en kanalen gebied waar geen aanvoer van water uit de Nederrijn, IJssel en Randmeren mogelijk is. Het verbod geldt dus met name op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en alle flanken hiervan. Voor delen van de Noordelijke IJsselvallei, de polders langs de randmeren en een deel van de Gelderse Vallei is nu nog aanvoer van water mogelijk en geldt dit verbod niet.

Het onttrekkingsverbod gaat maandag 18 mei 2020 in voor een onbepaalde looptijd. Vanaf maandag controleert en handhaaft het waterschap waar nodig.

NEERSLAGTEKORT Door een droog en warm voorjaar met veel wind is er vooral door verdamping in korte tijd een flink neerslagtekort ontstaan, meer nog dan in de voorgaande droge jaren. Landelijke cijfers laten zien dat er inmiddels 93 millimeter neerslagtekort is (dit wil zeggen minder regen is gevallen dan er verdampt). En de prognose voor komende weken is dat dit oploopt richting een tekort van meer dan 110 millimeter. Hierdoor ontstaat er een tekort aan vocht in de bodem terwijl het groeiseizoen nog maar net begonnen is. Dit terwijl de winter juist zacht en nat was. Er viel circa 245 millimeter regen deze winter terwijl dit in een gemiddelde winter 195 millimeter is. Het grondwater was dan ook in bijna het gehele gebied aangevuld tot normaal niveau.