• Waterschap Vallei en Veluwe

Einde aan sproeiverbod voor boeren Gelderse Vallei

SCHERPENZEEL/REGIO Boeren in de regio Gelderse Vallei mogen vanaf vandaag weer water uit kanalen, beken, en sloten oppompen om op het land te gebruiken. Waterschap Vallei en Veluwe beëindigt het zogeheten onttrekkingsverbod, dat in deze regio sinds begin juni van kracht was. Het heeft de afgelopen periode voldoende geregend, waardoor de afvoer van voldoende water weer op gang is gekomen.

Daarmee komt er dit jaar sneller een einde aan de droogteperiode dan vorig jaar. Door de bijzonder hete zomer van 2018 en het droge najaar daaropvolgend bleef het onttrekkingsverbod toen tot januari van kracht. Door de neerslag in de afgelopen twee maanden is er nu voldoende water in de bovenste bodemlagen.

Het effect van de eerdere droge periode is daarmee nog niet geheel verdwenen. Met name in de hogere delen op de Veluwe zijn de grondwaterstanden nog steeds laag, meldt het waterschap. ,,Er is een natte winter nodig voor herstel.'' Om de situatie in de drogere gebieden vóór 1 april, als het groeiseizoen weer begint, goed te hebben, moet er volgens Weeronline nog wel wat regen vallen. In de lager gelegen gebieden zijn de grondwaterstanden de afgelopen weken gestegen tot normale hoogten.