• Margreet Hendriks

Nader onderzoek plan ondernemers

SCHERPENZEEL De meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag besloten dat het door de Scherpenzeelse ondernemers ontwikkelde integrale plan met een ruimtelijke visie op Scherpenzeel in de komende tijd nader moet worden onderzocht. Het onderzoek zal een gezamenlijke exercitie worden van gemeente en ondernemers, die hiervoor elk een voorlopig bedrag van 50.000 euro beschikbaar stellen.

Volgens SGP, GBS en PRO Scherpenzeel verdient het initiatief van de ondernemers meer dan de door het college voorgestelde koers van het voorbereiden een startnotitie om te komen tot een integrale benadering van het bedrijventerrein. De in het plan geopperde nieuwe woningbouwlocaties en een verplaatsing van sportvoorzieningen ten behoeve van woningbouw op (een deel van) sportpark De Bree wijk volgens het college te veel af van de reeds bestaande bouwplannen voor de komende 10 jaar en het huidige beleid. Wel wil het college in de komende jaren gaan werken aan een nieuwe omgevingsvisie, waarbij men nadrukkelijk de ondernemers en inwoners zal betrekken.De eerder genoemde partijen vinden dit te mager. Zij willen dat de gemeente in het eerste half jaar van 2018 de procedure voor het bestemmingsplan van de uitbreiding en revitalisering van bedrijventerrein 't Zwarte Land gaat opstarten. Daarnaast wil men door een onafhankelijke deskundige onderzoek laten doen naar de financiële haalbaarheid van de andere plannen van de ondernemers, de (financiële) gevolgen voor de gemeente en voor de gemeentelijke plannen, de risicodragende partijen voor de ontwikkeling van het plan en het maatschappelijk draagvlak van het plan bij inwoners, ondernemers en verenigingen. De kosten van dit onderzoek, geschat op 100.000 euro, zouden evenredig verdeeld moeten worden over gemeente en ondernemers.Een minderheid van CDA, CU en VVD vond dat de andere partijen veel te snel liepen. Zo werd erop gewezen dat er de gemeente op dit moment nog steeds geen enkele zekerheid heeft dat Regio FoodValley c.q. de Provincie Gelderland gaat instemmen met een uitbreiding van het bedrijventerrein in Scherpenzeel.